• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Cwestiynau Cyffredin
 • LobbyCal
 • Refferendwm UE
 • Yr Amgylchedd
  Dylai Cymru gefnogi Cytundeb Hinsawdd Paris, meddai ASE Hydref 4ydd 2016
  ASE Plaid Cymrun galw am ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru o flaen Cynhadledd Hinsawdd Paris Tachwedd 26ain 2015
  Jill Evans yn croesawi Benthyciad gan Fanc Buddsoddi Ewrop i Dwr Cymru Ionawr 8fed 2015
  Lagwn Ynni Llanw Bae Abertawe Rhagfyr 11eg 2014
  Cynhadledd flynyddol Cyfeillion y Ddaear yn Ninas Powys Ebrill 25ain 2013
  Croeso a rhybudd ynglyn chynlluniau i ostwng swn ceir Chwefror 6ed 2013
  Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddangos mwy o uchelgais ynglyn ag ynni adnewyddol Mehefin 28ain 2012
  ASE Plaid Cymru yn estyn croeso i reolau Undeb Ewropeaidd newydd ar effeithlonrwydd ynni ac yn annog Llywodraeth Cymru i wneud mwy Mehefin 14eg 2012
  Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn pleidleisio ir Undeb Ewropeaidd anelu at darged gostyngiad o 30% mewn nwyon ty gwydr erbyn 2020 Mai 25ain 2011
  Llywydd Plaid Cymrun galw ar gynadleddwyr i ddiffodd eu goleuadau am ddyfodol mwy disglair Mawrth 22ain 2011
  Rhy Dda iw Wastraffu Rhagfyr 17eg 2010
  Canolfan Ceredigion yn arwain y ffordd Rhagfyr 15fed 2010
  ASE yn ailwefrio ei batris yn Senedd Ewrop Medi 28ain 2010
  Jill yn ymuno r Gwyrddion Hollfydol Mai 19eg 2010
  ASE yn gofyn am gefnogaeth drwy neges testun wrth geisio am gytundeb gorfodol Rhagfyr 7fed 2009
  Cymru'n Herio Ewrop ar Newid Hinsawdd Hydref 14eg 2009
  A fydd y Toraid yn gweld y golau? Medi 4ydd 2009
  ASE Plaid Cymrun gweld cynnydd 25 mlynedd o Antur Waunfawr Mawrth 31ain 2009
  Gobaith ynglyn deiseb tirlenwi Hafod Rhagfyr 4ydd 2008
  Croeso Gofalus i Gynlluniau ar gyfer Torri Coedydd yn Anghyfreithlon Hydref 22ain 2008
  Cyfle wedii wastraffu - safbwynt ASE Plaid Cymru ar y rheolau newydd Mehefin 18fed 2008
  Deisebwyr Hafod yn mynd i Frwsel Mawrth 21ain 2008
  Llun: Jill Evans