• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Cwestiynau Cyffredin
 • LobbyCal
 • Refferendwm UE
 • Profiad Gwaith
  Myfyriwr o Wrecsam ar brofiad gwaith ym Mrwsel gydag ASE Plaid Cymru Ebrill 8fed 2016
  Myfyriwr o Gonwy yn ymweld Brwsel Medi 8fed 2014
  Myfyriwr o Faesteg yn ymarfer ei fedrau ieithyddol yn Senedd Ewrop Ebrill 16eg 2014
  Myfyriwr o Langollen yn ennill lleoliad profiad gwaith yn Senedd Ewrop Medi 27ain 2013
  Wythnos yn Senedd Ewrop i fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth Medi 10fed 2013
  Profiad o fywyd ym Mrwsel i gyn-ddisgybl o Ddinas Bran Ebrill 30ain 2013
  Disgybl ysgol o Ystrad ar brofiad gwaith gyda Jill Evans ASE Ebrill 3ydd 2012
  Myfyrwraig o Goleg Meirion Dwyfor Dolgellau ym Mrwsel Tachwedd 8fed 2011
  Myfyrwraig o Gaernarfon yn Senedd Ewrop Gorffennaf 15fed 2011
  Myfyrwraig o Abertawe Eleri Watson yn cael ei hysbrydoli yn Strasbwrg Tachwedd 26ain 2010
  Myfyriwr o Ddyffryn Conwy yn Senedd Ewrop Mehefin 30ain 2010
  Creu Cysylltiadau Ewropeaidd gyda Chanolfan Mentergarwch Cymru Mehefin 17eg 2009
  Jill yn estyn croeso i fyfyriwr or Gogledd i Frwsel Ionawr 24ain 2009
  Gwen Rhosmeirch yn ffarwelio Brwsel Medi 25ain 2008
  Llun: Jill Evans