• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Cwestiynau Cyffredin
 • LobbyCal
 • Refferendwm UE
 • Myfyriwr o Wrecsam ar brofiad gwaith ym Mrwsel gydag ASE Plaid Cymru
  8fed o Ebrill 2016

  Roedd Esther Abelian, sydd yn ddisgybl yn Ysgol Clywedog yn Wrecsam, ac sydd ar hyn o bryd yn sefyll ei harholiadau TGAU, ar brofiad gwaith yr wythnos hon am bedwar diwrnod gyda Jill Evans ASE yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Yn ystod ei hadeg yn Senedd Ewrop, dilynodd weithgareddau Jill Evans ASE ai chynorthwywyr, au helpu gydag ymchwil ar ddigwyddiadau cyfredol yn y newyddion ac eisteddodd ar nifer o ddadleuon a thrafodaethau grwp oedd yn canolbwyntio ar bynciau fel dyfodol yr UE.

  Dywedodd Ester,

  Maer amser a dreuliais yma wedi bod yn rhyfeddol. Rwy wedi dysgu cymaint, nid yn unig ynglyn r Senedd ond am Ewrop hefyd. Mae pob un or gweithwyr yman ran o gymuned o bobl gyda phob un ohonynt yn wahanol ac yn amrywiol iawn yn eu ffyrd eu hunain, ond maen nhw oll yn ymdrechu dros gyflawni nod tebyg, ac mae pob un ohonyn nhw yma oherwydd eu bod yn teimlo dyletswydd i achosi newid lle y gallan nhw weld fod yna obaith; a taw dyma Sylfaen eu gwleidyddiaeth. Er gwaethaf ei gymhlethdod ai gyfaddawd maen gyfansoddiad gwirioneddol ddemocrataidd, ac er y bydd unrhyw berson yn ei weld fel cysyniad pell i ffwrdd, mewn gwirionedd maen rym dylanwadol anferth ar ein bywydau bob dydd.

  Dydw i ddim yn berson sydd wdi ei gyrrun ormodol gan wleidydiaeth (a dydw id di chwaith yn ddigon hen i bleidleisio), ond alla i ddim help gweld ei fod yn rywbeth sydd angen i fi gael fy nysgu amdano a bod yn ymwybodol ohono, yn enwedig fel dinesydd o Gymru, oherwydd fy mod yn credu ei fod yn bwysig i ni gael ein gweld an cydnabod fel gwlad bwysig ar lefel fyd-eang ac i fod yn rhan o gymuned sydd yn gwahodd newid a chyfiawnder cymdeithasol.

  Dywedodd Jill Evans ASE;

  Fydda i byth yn colli cyfle i helpu pobl ifanc yng Nghymru ddatblygu eu medrau ac i gael dysgu mwy am Ewrop . Mae Esther yn lysgenhadwraig rhagorol dros Gymru ac rwyn bles iawn iddi fwynhau ei chyfnod gyda ni yn y Senedd. Ar yr adeg hanfodol bwysig yma ynglyn dyfodol Cymru yn yr UE, mae hi mor bwysig i ddangos faint o dalent gall Cymru ei gyfrannu tuag at adeiladu gwell Ewrop. Caf fy ysbrydoli bob tro gan ein pobl ifanc sydd yn edrych tuag allan ac sydd yn gweld eu dyfodol yn gadarn o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

  Dymunaf y gorau i Esther gydau hastudiaethau yn Ysgol Clywedog ai gyrfa yn y dyfodol."

  Diwedd.

  Nodiadau

  Am fwy o wybodaeth, byddwch cystal chymryd golwg ar gyfweliad Ester gyda Jill Evans ASE: Yr UE a fi: Argraff myfyriwr o Senedd Ewrop https://youtu.be/YcBwQp3DJ4c Diwedd

  Diwedd

  Llun: Jill Evans