Materion Ewropeaidd
ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE 13eg o Fedi 2017
Plaid yn ymateb i gytundeb y Deyrnas Unedig ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd 19eg o Chwefror 2016
ASE Plaid Cymru’n canmol rôl yr UE wrth gadw heddwch yn Iwerddon a thu hwnt 19eg o Chwefror 2016
ASE Plaid Cymru’n galw am Rybudd Melyngoch Ewropeaidd er mwyn addiffyn plant 19eg o Chwefror 2016
Rhaid i’r bleidlais Brexit barchu bob rhan o’r DG 3ydd o Chwefror 2016
Rhaid i Gymru gael 'cerdyn coch' ar Brexit medd ASE Plaid Cymru 2il o Chwefror 2016
Jill Evans ASE yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddadlau achos Cymru 6ed o Dachwedd 2015
Adroddiad Jill Evans ASE yn cadarnhau fod Cymru'n elwa o aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd 22ain o Orffennaf 2015
Jill Evans ASE am lansio Adroddiad Aelodaeth cyntaf yr UE yn y Sioe Fawr 16eg o Orffennaf 2015
Rhaid i Gymru fod yn rhan o gynllun buddsoddi Aml-Biliwn yr UE 25ain o Fehefin 2015
ASE Plaid Cymru’n croesawu cais ariannu A55 yr UE 24ain o Fehefin 2015
Y Blaid yn galw am ariannu rhaglen chwilio ac achub 24ain o Ebrill 2015
Anwybyddu Cymru ym mhenodiad Comisynydd UE 12fed o Fedi 2014
ASE Plaid Cymru yn pleidleisio dros Juncker Gorffennaf 15fed 2014
Plaid Cymru yn adnewyddu’r gynghrair gyda’r Gwyrddion a’r SNP yn Ewrop Mehefin 18fed 2014
Peidiwch torri ariannu gan yr UE a fuddsoddir mewn swyddi a thwf meddai ASE Mawrth 14eg 2013
Ymateb ASE Plaid Cymru i drafodaethau Cyllid yr Undeb Ewropeaidd. Chwefror 8fed 2013
Uwchgynhadledd allweddol i Gymru Chwefror 6ed 2013
Araith Cameron: Plaid Cymru’n galw ar Gymru i uchafu’r buddion a ddaw o’r Undeb Ewropeaidd Ionawr 23ain 2013
Symleiddiwch reolau’r UE er mwyn helpu cwmndau o Gymru, meddai ASE Rhagfyr 10fed 2012
Plaid Cymru: Gallai arian Ewropeaidd alluogi trydaneiddio llinell reilffordd gogledd Cymru Rhagfyr 3ydd 2012
ASE Plaid Cymru: Bydd Cymru’n dioddef os gaiff cyllideb yr UE ei dorri Tachwedd 21ain 2012
Rhaid i gyllid yr Undeb Ewropeaidd warchod ariannu i Gymru Hydref 23ain 2012
Galwadau i gynnal ymchwiliad i garchardai CIA yn Ewrop Medi 12fed 2012
Plaid ASE yn cymeradwyo defnyddio grantiau Ewropeaidd ar Ynys Môn Chwefror 29ain 2012
ASE Plaid Cymru’n rhybuddio bydd toriadau pellach mewn gwariant yn drychinebus i Gymru Ionawr 30ain 2012
Dros biliwn o bunnoedd wedi ei wastraffu o gyllid yr Undeb Ewropeaidd ar ymchwil niwclear Rhagfyr 13eg 2011
Golau gwyrdd ar gyfer aelodaeth Croatia o’r Undeb Ewropeaidd Rhagfyr 1af 2011
Cytundeb cyllideb yr Undeb Ewropeaidd - 'newyddion drwg i Gymru’ Rhagfyr 1af 2011
Byddai symleiddio caffael cyhoeddus yn gymorth i fusnesau Cymreig Hydref 26ain 2011
Beirniadaeth hallt gan Lywydd Plaid Cymru, Jill Evans ASE, ar reolau newydd yr Undeb Ewropeaidd ar allforion defnydd-deublyg Medi 28ain 2011
ASE Plaid Cymru’n croesawu cyhoeddiad ar dreth trafodion Medi 28ain 2011
Pam fod Cyllideb yr UE yn dda i Gymru Mehefin 30ain 2011
Ieuenctid Cymru yw Dyfodol Ewrop Medi 21 2010
Rhowch Lais i Gymru Tachwedd 17eg 2009
ASE Plaid i arwain Grwp Senedd Ewrop Mehefin 25ain 2009
Cennin Crwca: Gwaharddiad llysiau’r Undeb Ewropeaidd wedi ei ddiddymu Tachwedd 12eg 2008
Codwch eich Llais i achub meysydd chwarae Mai 24ain 2008
Galwad gan ASE i roi diwedd ar senedd dwy sedd Chwefror 27ain 2008
ASE i annerch prif gynhadledd iechyd Medi 25ain 2007
Llun: Jill Evans