• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Iechyd
  Awydd ar ASE i godi ymwybyddiaeth ynglyn chlefyd siwgr 28ain o Hydref 2015
  Rhaid atal preifateiddio'r gwasanaeth iechyd drwy'r drws cefn 22ain o Awst 2015
  "Rhaid gwarchod y Gwasanaeth Iechyd rhag preifateiddio" Plaid 26ain o Chwefror 2015
  Jill Evans ASE yn adnewyddu ei chefnogaeth ir ymgyrch Thalidomide 16eg o Orffennaf 2014
  Mynd ir afael ag epilepsi yng Nghymru Chwefror 12fed 2014
  ASE Plaid Cymrun galw am Gynllun eIechyd ar gyfer cleifion Cymreig Medi 24ain 2013
  Rhaid i Fyrddau Iechyd edrych at Ewrop i lenwi swyddi meddygon, medd ASE y Blaid Mai 27ain 2013
  Comisiynydd Ewropeaidd yn trafod Strategaeth Awtistiaeth Gymreig Ebrill 18fed 2012
  ASE Plaid Cymrun rhoi llwyfan Ewropeaidd i Autism Cymru Ebrill 17eg 2012
  Cleifion ywr Flaenoriaeth Ionawr 19eg 2011
  ASE Plaid Cymru yn cefnogi gwell hawliau i gleifion Cymreig sydd dramor Hydref 27ain 2010
  ASE Plaid Cymru yn galw am fynd ir afael gordewdra Mai 21ain 2010
  ASE Plaid Cymru yn brwydro i amddiffyn Traddodiad Meddyginiaeth Llysieuol Cymru Chwefror 4ydd 2010
  ASE i annerch prif gynhadledd iechyd Hydref 4ydd 2007
  Photo: Jill Evans