• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Cwestiynau Cyffredin
 • LobbyCal
 • Refferendwm UE
 • Jill Evans ASE yn gofyn ‘pwy wnaeth fy nillad’?

  - tair blynedd ar ôl trasiedu Rana Plaza

  20ain o Ebrill 2016

  Wrth i drydedd penblwydd trasiedi ffatri ddillad Rana Plaza dynesu ar Ddydd Sul, mae Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru, Jill Evans yn cefnogi ymgyrch dros labeli dillad moesegol yn Ewrop.

  Lladdwyd dros fil o bobl ac anafwyd mwy na dwy fil pum cant yn ninas Dhaka, Bangladesh yn 2013 pan ddadfeiliodd adeilad Rana Plaza, oedd yn cynnwys sawl ffatri gwneud dillad.

  Roedd y drasiedi hon, a ellid fod wedi ei osgoi, yn un o’r damweiniau ffatri ddillad gwaethaf mewn hanes, a rhoddwyd y bai ar adeiladwaith wael a diffyg darpariaeth iechyd a diogelwch am farwolaethau a gafwyd mewn nifer o ffatrioedd dillad ar draws y byd datblygol.

  Llun: Jill Evans yn cefnogi ymgyrch dros labeli dillad moesegol yn Ewrop. #WhoMadeMyClothes

  Nawr mae Jill Evans yn ymuno gydag aelodau o Senedd Ewrop i fynnu bod y Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu.

  Mae Jill Evans yn galw am ddeddfwriaeth newydd fydd yn cymell manwerthwyr dillad i gynnwys labelu moesegol yn eu cynnyrch cyn y gallant eu mewnforio i’r Undeb Ewropeaidd.

  Bydd hyn yn golygu bod defnyddwyr yn cael gwybod ble y cafodd dilledyn ei wneud ond hefyd p’un a gafodd ei wneud gan bobl a gafodd eu cyflogi’n deg ac oedd yn gweithio mewn amgylchedd ddiogel.

  Dywedodd Jill Evans ASE:

  "Mae nifer ohonom yn gwisgo dillad a wnaed gan bobl sydd yn gweithio mewn amgylchiadau erchyll yn y byd datblygol, heb hyd yn oed sylweddoli hynny.

  "Pe baem yn cael gwybod, fel defnyddwyr, nid yn unig o ba le mae’r dillad yn dod ond p’un a gafodd y gweithwyr eu trin yn deg ac yn ddiogel, yna byddem yn gallu gwneud penderfyniad mwy gwybodus.

  "Yn bwysicach, byddai’n golygu bod gwneuthurwyr dillad mewn gwledydd sydd yn datblygu yn cael eu gorfodi i wella amodau gweithio.

  "Mae’n dair blynedd ers trasiedi Rana Plaza, ac mae nifer o bobl o hyd yn cael eu gorfodi i weithio mewn siopau chwys brwnt am ychydig ddoleri’r diwrnod.

  "Gallwn wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl yn y byd datblygol drwy gyflwyno labeli dillad moesegol."

  Diwedd.

  Nodiadau

  Jill Evans yn cefnogi ymgyrch dros labeli dillad moesegol yn Ewrop. #WhoMadeMyClothes

  Llun: Jill Evans