• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Ffermio ac Amaethyddiaeth
  Cynhadledd Siriol NFU ym Meirionydd 23ain o Ionawr 2015
  ASE Plaid Cymru yn amlinellu blaenoriaethau amaethyddol Cymru yn Ewrop yn y Sioe 23ain o Orffennaf 2014
  Plaid Cymru yn annog y Gweinidog i leihau effaith y PAC ar ffermwyr Cymru Ionawr 14 2014
  Siom Jill Evans ASE yn dilyn y bleidlais ar gwotu llaeth Tachwedd 7fed 2013
  ASE Plaid Cymrun rhybuddio yn erbyn newidiadau i brotocol lladd-dai Medi 17eg 2013
  ASE Plaid Cymrun cefnogi ffermwyr Cymru ar drafodaethau CAP Mehefin 26ain 2013
  Canlyniad Cymysg i Gymru yn y bleidlais PAC Mawrth 14eg 2013
  Pwyllgor Amaeth yn dewis cyfaddawdu ar ddiwygior Polisi Amaeth Cyffredin Ionawr 23ain 2013
  ASE Plaid Cymrun cefnogi ffermwyr Cymru yn nhrafodaethau ariannur Undeb Ewropeaidd Rhagfyr 5ydd 2012
  ASE yn noddi arddangosfa ar gyfer Cymru Wledig Hydref 8fed 2012
  Jill Evans yn cefnogi gwell safonau lles yn y diwydiant llaeth Mehefin 21ain 2012
  Pleidlais ar Ffermydd Llaeth - ASE Plaid Cymru wedi siomi gyda Senedd Ewrop Chwefror 16eg 2012
  Jill Evans ASE yn croesawu cyhoeddiad ar reoleiddio EID Rhagfyr 9fed 2011
  ASE yn sicrhau addewid ar dagio electronig i ddefaid (EID) Tachwedd 15fed 2011
  ASE Plaid Cymru yn amddiffyn ffermwyr Cymru Mai 25ain 2011
  Rhoi Llais i Gonwy yn Ewrop Chwefror 1af 2011
  Croeso i gronfa miliynau o bunnoedd ar gyfer ffermwyr Medi 2il 2009
  ASE yn cwrdd Ffermwyr Ifanc o Gymru Ebrill 16eg 2009
  Cefnogaeth i Farchnadoedd Ffermwyr Mawrth 26ain 2009
  Cymrun Arwain Mawrth 18fed 2009
  ASE yn ennill y bleidlais ar stoc syrthiedig Chwefror 19eg 2009
  Cymru i arwain y ffordd ar stoc syrthiedig? Ionawr 21ain 2009
  Ffermwyr Ceredigion yn rhannu pryderon gyda ASE Tachwedd 26ain 2008
  Wythnos Bwyd o Gymru - Picau ar y Mn yn rhodd gan ASE Tachwedd 21ain 2008
  Ffermwyr Cymru i gymryd eu hachos i Ewrop - galw ar y comisiwn i ymweld Chymru Hydref 7fed 2008
  Tagio Gorfodol i ddefaid - ASE yn dweud NA Medi 2il 2008
  Cymryd camau ynglyn defaid a geifr yn derbyn croeso ond parhau maer frwydr yn erbyn tagio defaid Mehefin 25ain 2008
  Gwiriad Iechyd CAP: Darling yn anghywir ynglyn chymorthdaliadau Mai 22ain 2008
  Cig Eidion Brasil: Croeso gan Evans i waharddiad llwyr Ionawr 31ain 2008
  Gwaharddiad ar gig eidion o Frasil Ionawr 23ain 2008
  Photo: Jill Evans