• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • ASE Plaid Cymru’n galw am Rybudd Melyngoch Ewropeaidd er mwyn addiffyn plant
  19eg o Chwefror 2016

  Mae Jill Evans ASE wedi cefnogi’r alwad ar yr UE i fabwysiadu rhybudd Melyngoch Ewrop (y Rhybudd Ewropeaidd ar gyfer Achub Plant a’r Rhwydwaith Heddlu ar gyfer Plant sydd ar Goll) a’r argymhellion i helpu ac amddiffyn plant.

  Yn y datganiad mae Rhybudd Melyngoch Ewrop yn galw ar Gyngor Ewrop a Chomisiwn Ewrop i wella cydweithrediad brys wrth ddod o hyd i blant mewn perygl ac sydd ar goll a hefyd i wella systemau rhybuddion ynglyn â phlant mewn Aelod Wladwriaethau yn yr UE. Pan fydd plentyn mewn perygl mewn ardal ger y ffin neu os oes amheuaeth bod plentyn wedi croesi ffin o fewn Ewrop, caiff asiantaethau’r gyfraith, awdurdodau ffiniau a’r cyhoedd yn y wlad drws nesaf wybod ar unwaith.

  Dywedodd Jill Evans:

  “Adroddir bod 250,000 o blant yn mynd ar goll o fewn yr UE bob blwyddyn. Yn aml, bydd trafferthion yn codi ger ffiniau mewnol wrth chwilio am blentyn sydd mewn perygl ac sydd ar goll, gan beri i gyfleoedd ac amser hanfodol i ddod o hyd i blentyn gael ei golli.

  “Gyda 37.5 % o bobl Ewrop yn byw ger ffiniau, mae’n hanfodol bwysig ein bid yn cymryd camau cadarn i helpu gydlynu gweithredu’r gyfraith a hysbysu’r cyhoedd pan fydd plentyn mewn perygl.

  “Mae’r cyhoedd yn hanfodol wrth helpu i ddod o hyd i blentyn sydd ar goll. Rwyf felly yn ymuno â’r alwad ar yr UE i ymrwymo i’r cynllun pum pwynt a argymhellir gan Rhybudd Melyngoch Ewrop.

  Diwedd

  Ffoto: Jill Evans