• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • ASE Plaid Cymru’n canmol rôl yr UE wrth gadw heddwch yn Iwerddon a thu hwnt
  19eg o Chwefror 2016

  Jill Evans yn annerch cynhadledd Ffiniau rhwng Undebau ('Bordering between Unions') yn Dundalk

  Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi cymryd rhan heddiw mewn trafodaeth banel yn dwyn yr enw ‘Yr Agenda dros Ddiwygio Gwleidyddol’ yng Nghynhadledd flynyddol Ffiniau rhwng Undebau 2016: ‘Beth mae refferendwm y Deyrnas Gyfunol ar Ewrop yn ei olygu i ni?’ yn Dundalk yng Ngweriniaeth Iwerddon.

  Daeth gwleidyddion blaenllaw ar draws y sbectrwm gwleidyddol i ymuno gyda Jill Evans ASE ar y panel - a dyfodol y Deyrnas Gyfunol (DG) o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE) oedd prif bwnc y drafodaeth.

  Defnyddiodd Jill Evans ASE y cyfle i ganmol y rhan hanfodol mewn cadw heddwch a gafodd ei warae gan yr UE, nid yn Iwerddon yn unig ond drwy gydol Ewrop, a dywedodd y byddai aelodaeth barhaus o’r Undeb Ewropeaidd gan y DG yn sicrhau sefydlogrwydd ac yn gwella diogelwch yn y dyfodol.

  Ychwanegodd taw o fewn yr Undeb Ewropeaidd byddai dyfodol Cymru yn cael ei wasanaethu orau a mynegodd ei gobaith y byddai’r berthynas gref a fagwyd rhwng Cymru ac Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diweddar yn parhau.

  Wrth siarad ar ôl y gynhadledd yn Dundalk, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

  “Roedd yn bleser mawr gen i dderbyn gwahoddiad i annerch y Gynhadledd Ffiniau Rhwng Undebau eleni – digwyddiad pwysig iawn oedd hwn a roddodd lwyfan i alluogi a hwyluso nifer o drafodaethau a dadleuon.

  “Gyda’r refferendwm ar ddyfodol y DG o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn domiyddu’r agenda wleidyddol, roedd yn bleser gen i gael y cyfle i amlygu rôl yr UE wrth iddi gadw heddwch a sicrhau diogelwch drwy’r cyfandir.

  “Mae proses heddwch Iwerddon wedi elwa o’r berthynas ar draws y ffin a hwyluswyd gan y tir cyffredin a rannai’r ddwy ochr drwy berthyn i’r UE.

  “Does dim amheuaeth y byddai Iwerddon o dan fygythiad ansicrwydd ac ansefydlogrwydd pe bai’r DG yn tynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd. Eisoes mae nifer o wleidyddion a sefydliadau blaenllaw drwy gydol y wlad wedi codi pryderon dilys ynglyn â hyn.

  “Mae Plaid Cymru wedi amlinellu’r rhan hanfodol a waraewyd gan yr Undeb Ewropeaidd wrth gadw hedwch drwy Ewrop. Dymunwn weld cenedlaethau’r dyfodol yn elwa o’r diogelwch a’r sefydlogrwydd a roddwyd i ni oherwydd ein haelodaeth o’r UE.

  “Mae hwn yn gyfle i wleidyddion ar drws y rhaniad gwleidyddol – yn Iwerddon a thu hwnt – i uno a dadlau’r achos cadarnhaol o blaid dyfodol y DG o fewn yr Undeb Ewropeaidd, er mwyn cael heddwch parhaus. Gobeithiaf weld y cyfle hwn yn cael ei gofleidio gan rychwant mor eang â phosib o bobl.”

  Diwedd

  Ffoto: Jill Evans