Y Gymraeg, Ieithoedd a Diwylliant
ASE Plaid Cymru yn sefyll gyda’r UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg 12fed o Fai 2017
'Geoblocking' a'r iaith Gymraeg 10fed o Ragfyr 2015
Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith 21ain o Chwefror 2015
ASE i bwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg i'r Comisiwn newydd 25ain o Fedi 2014
Jill Evans yn brwydro dros gael cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg yn y Senedd Ewropeaidd newydd Gorffennaf 1af 2014
Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith – Gwnewch y Gymraeg yn swyddogol yn Ewrop Chwefror 21ain 2014
ASE Plaid yn dathlu Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd Medi 26ain 2013
ASE Plaid Cymru’n adnewyddu ei galwad am roi statws swyddogol i’r iaith Gymraeg yn yr Undeb Ewropeaidd Ebrill 22ain 2013
Artistiaid Cymru’n gwneud eu marc ym Mrwsel Mawrth 19eg 2013
Draig Werdd yn Iwerddon Chwefror 22ain 2013
Ymgyrchwyr iaith ar draws Ewrop yn dod ynghyd Medi 6ed 2012
ASE yn taro’r nodyn iawn gydag ‘App’ ffôn newydd Awst 7fed 2012
Golwg: Angen barn y Comisiynydd Iaith cyn codi miloedd o dai Ebrill 26ain 2012
Mwy o Gymraeg yn y Senedd Ewropeaidd Ionawr 18fed 2012
Diwrnod Hanesyddol yn Hanes defnyddio'r Iaith Gymraeg Mawrth 2il 2010
Y Gymraeg yn ennill ei lle yn y Comisiwn Ewropeaidd Gorffennaf 8fed 2009
ASE Plaid Cymru yn herio eithrio’r Gymraeg Chwefror 5ed 2009
Gwneud Hanes drwy'r Gymraeg Tachwedd 20ain 2008
Cytundeb pwysig dros y Gymraeg ym Mrwsel Gorffennaf 15fed 2008
Rhagrith ASE Llafur a’r Iaith Gymraeg - ASE Plaid Cymru yn condemnio Mehefin 30ain 2008
Apel ym Mrwsel: Evans yn galw am wneud y Gymraeg yn swyddogol Mehefin 3ydd 2008
Llun: Jill Evans