Bwyd
ASE Plaid Cymrun croesawu galwadau i fynd ir afael gwastraff bwyd Mai 16eg 2017
ASE Plaid Cymrun ofni niwed i hyder defnyddwyr yn dilyn arolygu cig Ebrill 11eg 2014
ASE Plaid Cymrun ymgyrchu dros well labelu ar fwyd Mawrth 6ed 2013
"Dim ond rhan o'r ateb yw cynnal profion ar DNA" meddai ASE Plaid Cymru Chewfror 15fed 2013
ASE Plaid Cymru yn cefnogi ymdrechion i leihau gwastraff bwyd Medi 15fed 2011
ASE Plaid yn cynnal cyfarfod Sefydliad y Merched i drafod labelu bwyd Gorffennaf 5ed 2011
Codi cwestiynau ynglyn dyfodol asiantaeth diogelwch bwyd yr Undeb Ewropeaidd Mawrth 16eg 2011
Dywedwch wrthyf yn onest, o bler ych chin dod? Awst 3ydd 2010
Pleidlais i wahardd bwyd o anifeiliaid wediu clonio Gorffennaf 7fed 2010
Y Senedd yn pleidleisio o blaid gwell labeli bwyd Mehefin 16eg 2010
Hwb i frandiau Cymreig yn Ewrop Mawrth 17eg 2010
Ymweliad Marchnad Ffermwyr y Rhath Ebrill 7fed 2009
Hwb ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol Chwefror 18fed 2009
Jill Evans yn canmol yr ymrwymiad tuag at fynd ir afael ag anhwylderau bwyta Hydref 22ain 2008
Croeso i gynllun ffrwyth am ddim i ysgolion Hydref 9fed 2008
ASE Plaid Cymru yn galw am waharddiad ar fwyd o anifeiliaid wedi eu clonio Medi 3ydd 2008
Llun: Jill Evans