• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Bwyd
  ASE Plaid Cymru’n ofni niwed i hyder defnyddwyr yn dilyn arolygu cig Ebrill 11eg 2014
  ASE Plaid Cymru’n ymgyrchu dros well labelu ar fwyd Mawrth 6ed 2013
  "Dim ond rhan o'r ateb yw cynnal profion ar DNA" meddai ASE Plaid Cymru Chewfror 15fed 2013
  ASE Plaid Cymru yn cefnogi ymdrechion i leihau gwastraff bwyd Medi 15fed 2011
  ASE Plaid yn cynnal cyfarfod Sefydliad y Merched i drafod labelu bwyd Gorffennaf 5ed 2011
  Codi cwestiynau ynglyn â dyfodol asiantaeth diogelwch bwyd yr Undeb Ewropeaidd Mawrth 16eg 2011
  “Dywedwch wrthyf yn onest, o ble’r ych chi’n dod?” Awst 3ydd 2010
  Pleidlais i wahardd bwyd o anifeiliaid wedi’u clonio Gorffennaf 7fed 2010
  Y Senedd yn pleidleisio o blaid gwell labeli bwyd Mehefin 16eg 2010
  Hwb i frandiau Cymreig yn Ewrop Mawrth 17eg 2010
  Ymweliad â Marchnad Ffermwyr y Rhath Ebrill 7fed 2009
  Hwb ar gyfer bwyd a gynhyrchir yn lleol Chwefror 18fed 2009
  Jill Evans yn canmol yr ymrwymiad tuag at fynd i’r afael ag anhwylderau bwyta Hydref 22ain 2008
  Croeso i gynllun ffrwyth am ddim i ysgolion Hydref 9fed 2008
  ASE Plaid Cymru yn galw am waharddiad ar fwyd o anifeiliaid wedi eu clonio Medi 3ydd 2008
  Llun: Jill Evans