Busnes, TTIP, CETA
ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA 15eg Chwefror 2017
ASE i bleidleisio yn erbyn cytundeb masnach gyda Canada 14eg Chwefror 2017
'Na i TTIP' – meddai ASE i Gynhadledd Plaid Cymru 23ain Hydref 2015
Jill Evans yn galw am ymgyrch cryfach yn erbyn TTIP 8fed o Orffennaf 2015
Ymyrraeth wleidyddol yn atal Dadl TTIP UE - Lobdo enfawr o Gymru yn cael effaith 10fed o Fehefin 2015
Gwrthwynebiad i TTIP yn rywbeth na all Comisiwn yr UE ei anwybyddu 14eg o Ionawr 2015
ASE Plaid Cymru’n croesawi penderfyniad TTIP gan Ffrainc 21ain o Dachwedd 2014
Bargen fasnach UDA yn fygythiad i ddemocratiaeth 9fed o Hydref 2014
Rhybudd gan Blaid Cymru y gallai cwmniau ddirwyo Llywodraeth Cymru o dan gytundeb masnach rydd newydd rhwng yr UDA a’r UE Gorffennaf 11eg 2014
Plaid Cymru yn cefnogi gweithredu yn erbyn osgoi talu trethi Mehefin 26ain 2014
ASE Plaid Cymru’n galw am fwy o weithredu er mwyn datblygu potensial cwmndau cydweithredol Gorffennaf 4ydd 2013
ASE Plaid Cymru’n galw ar yr UE i fynd i’r afael ag osgoi talu treth Mai 21ain 2013
Plaid Cymru yn mynnu mwy o ryddid i gael prynu’n lleol Mai 30ain 2012
Byddai symleiddio caffael cyhoeddus yn gymorth i fusnesau Cymreig Hydref 26ain 2011
ASE Plaid Cymru yn ymgyrchu dros fwy o brynu lleol Mehefin 21ain 2011
Photo: Jill Evans