Anifeiliaid
Jill Evans ASE yn pleideiso dros sicrhau rheoleiddio lles llymach ar gyfer ffermio cwningod Mawrth 15fed 2017
Jill Evans ASE yn galw am gefnogaeth er mwyn dod chymorthdaliadau ar gyfer ymladd theirw i ben Hydref 27ain 2015
ASE Plaid Cymrun cefnogi dod chymorthdaliadau ymladd teirw i ben Hydref 22ain 2014
ASE Plaid Cymrun cael ei chydnabod am ei gwaith ar les anifeiliaid ac amaeth Medi 26ain 2013
ASE Plaid Cymrun llawenhau yn sgil llwyddiant ei chyfraith pasport i anifeiliaid anwes Mai 23ain 2013
Galw ar lywodraeth y DG i gefnogi gwenyn Mai 21ain 2013
ASE Plaid Cymrun croesawi penderfyniad Comisiwn Ewrop i ddiogelu gwenyn Ebrill 30ain 2013
ASE Plaid Cymrun pleidleisio i ddod hela Esgyll Morgwn i ben Tachwedd 22ain 2012
Cyd Aelodau yn cefnogi ASE Plaid Cymru ar Strategaeth Lles Anifeiliaid Mehefin 19eg 2012
ASE ar Gynllun Gwaith Lles i Anifeiliaid Chwefror 8fed 2012
Jill Evans ASE yn gweld llwyddiant Gwlypdiroedd Casnewydd Medi 19eg 2011
AASE Cymru, Jill Evans, yn galw am ddod dioddefaint anifeiliaid i ben Ebrill 8fed 2011
ASE yn ymuno 65,000 o Seiber Orymdeithwyr Tachwedd 11eg 2009
Deuddeg miliwn rheswm o blaid newid Mawrth 12fed 2009
Profi ar anifeiliaid - ASE yn galw am newid y gyfraith Hydref 29ain 2008
Llun: Jill Evans