• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • ASE Plaid Cymrun lleisio barn ynglyn thoriadau cyllido prifysgolion
  9fed o Chwefror 2016

  Fe allai toriadau i gyllido prifysgolion Cymru roir sector dan anfantais difrifol wrth gystadlu gyda sefydliadau academaidd ar lefel Ewropeaidd, yn l ASE Plaid Cymru, Jill Evans.

  Maer sector yn wynebu toriad mewn buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru o 41m yn ystod y flwyddyn i ddod. Maer toriad hwn o 32% yn dilyn chwe mlynedd o doraidau mawrion i gyllid addysg uwch yng Nghymru.

  Nawr mae Jill Evans, aelod o bwyllgor Diwylliant ac Addysg Sened Ewrop, wedi lleisio pryderon ynglyn r toriadau a allai ei gwneud hin fwy anodd i brifysgolion Cymru fanteision llawn ar raglenni Ewropeaidd fel Horizon2020 ac Erasmus.

  Pryder yr ASE yw bydd y toriadaun ei gwneud hin fwy anodd i gystadlu gyda phrifysgolion Ewropeaidd.

  Dywedodd Jill Evans ASE:

  "Mae addysg uwch Gymreig yn wynebu toriad o 41m neu 32% yn ei arian gan Lywodraeth Cymru.

  "Bydd gan hwn oblygiadau difrifol yn gyffredinol ond rwyn arbennig o bryderus ynglyn ag oblygiadau ar lefel Ewropeaidd.

  "Rhaid i addysg uwch Cymru gystadlu gyda sefydliadau academaidd ar draws Ewrop sydd llawer mwy o adnoddau. Bydd y lefel hyn o doriad yn eu rhoi dan anfantais cystadleuol, a does dim modd y gallair posibilrwydd o ariannu Ewropeaidd gymryd lle cefnogaeth gan y wladwriaeth.

  "Mae sefydliadau AU Cymreig wedi gwneud yn dda iawn yn y gorffennol drwy raglenni Ewropeaidd fel Horizon2020 ac Erasmus. Ond er mwyn llwyddo ar y lefel hwnnw rhaid eu bod nhw ag adnoddau digonol iw galluogi nhw i gystadlu ar lefel gyfartal gyda sefydliadau Ewropeaidd.

  "Maer toriad yma yn un gormodol sydd yn dangos diffyg gweledigaeth maen peryglu gallu ein sector academaidd i gystadlu a chymryd rhan ar lefel Ewropeaidd."

  Diwedd

  Ffoto: Jill Evans