Manylion Cysylltu
Swyddfa Brwsel
Jill Evans MEP
European Parliament 4F374
Wiertz-straat
B-1047 BRUSSEL
T: 00 322 284 5103
T: 00 322 284 9103
E: jill.evans@ep.europa.eu
Swyddfeydd yng Nghymru
Jill Evans ASE
45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Jill Evans ASE
1b Stryd yr Eglwys
Llangefni
Ynys Mn
LL77 7DU
T: 01443 441395
F: 01443 440999
E: jill.evans@ep.europa.eu
Taflenni Newyddion & Adroddiadau
Llun: Adroddiad Jill Evans ASE 2016 - 2017
Llun: Aelodaeth or UE: Buddion a Heriau i Gymru
Llun: Adroddiad TTIP & Chymru 2015

Diweddaraf

26/09/17: Medi 26 Diwrnod Diddymu Arfau Niwclear
Heddiw Dydd Mawrth Medi 26 yw diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig (CU) ar gyfer Diddymu Arfau Niwclear yn Llwyr. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans yn galw ar Lywodraethaur Deyrnas Gyfunol a Chymru i baratoi am Uwch Gynhadledd y CU ar Ddiarfogi Niwclear drwy ymrwymo i gefnogir Cytundeb ar Wahardd Arfau Niwclear (Cytundeb Gwahardd)............. Parhad

18/09/17: Amddiffyn hawliau democrataidd yng Nghatalwnia
Mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi cyd-lofnodi cwestiwn i'r Comisiwn Ewropeaidd yn condemnio ymddygiad llywodraeth Sbaen wrth iddo geisio atal refferendwm annibyniaeth i Gatalwnia. Daw hyn yn dilyn adroddiadau fod erlynydd cyffredinol Sbaen wedi bygwth 712 o Feiri yng Nghatalwnia a etholwyd yn ddemocrataidd gydag achosion llys os bydd ant yn cefnogi cynnal y refferendwm............ Parhad

13/09/17: ASE Plaid Cymru yn galw am ddiogelu dinasyddiaeth yr UE
Wrth drafod y lobio torfol a gafwyd heddiw yn Senedd y DG i gefnogi hawliaur 3 miliwn o ddinasyddion yr UE sydd yn byw ym Mhrydain ar miliwn a mwy o ddinasyddion y DG sydd yn byw yng ngwledydd eraill yr UE........... Parhad

12/09/17: Mesurau cryfach i fynd ir afael thrais yn erbyn menywod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop heddiw o blaid cadarnhau Confensiwn Istanbwl, sef y ddeddfwriaeth gyntaf ar lefel ryngwladol i wneud gwahardd a brwydro trais yn erbyn menywod a merched yn rwymedig o dan y gyfraith... ............ Parhad

16/04/17: ASE Plaid Cymrun croesawu galwadau i fynd ir afael gwastraff bwyd
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi croesawu cynnal pleidlais yn senedd Ewrop o blaid gosod targedau gostwng gwastraff bwyd rhwymedigol. Mae Aelodau Seneddol yn galw am leihau gwastraff yn yr UE gan 30% erbyn 2025 a 50% erbyn 2030 o gymharu gwaelodlin 2014.. ............ Parhad

12/04/17: ASE Plaid Cymru yn sefyll gydar UDB i warchod hawliau siaradwyr Llydaweg
Bydd Plaid Cymru a phlaid yr UDB (Undeb Democrataidd Llydaw), y ddwy yn aelodau o Gynghrair Rhydd Ewrop (EFA), yn sefyll gydai gilydd heddiw ar Fai 12, i amddiffyn hawliau pedwar ymgyrchydd o Lydaw a gymerodd ran yn yr ymdrech yn erbyn Cyfraith waith Ffrainc. Brwydrodd nifer o bobl Llydaw yn erbyn y gyfraith hon fydd yn gwanhau hawliau gwaith nifer o bobl. ............ Parhad

20/04/17: Jill Evans ASE yn galw am dryloywder yn y trafodaethau
Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi galw am dryloywder yn ystod trafodaethaur Deyrnas Gyfunol gydar Undeb Ewropeaidd wrth iddi adael, er mwyn i ddinasyddion gael y ffeithiau. Dywedodd Jill Evans, "Maen hen bryd i fod yn onest ac yn agored. Bydd y trafodaethau ynglyn gadael yr UE yn cael effaith anferth ar ein dyfodol. Rhaid i bobl gael gwybod beth syn cael ei ddweud ai wneud............ Parhad

29/03/17: ASE Plaid Cymru yn ymateb i danio Erthygl 50
Ar ddiwrnod tanio Erthygl 50, mae Jill Evans ASE wedi ymrwymo i barhau i weithion galed er mwyn sicrhau bod llais Cymrun parhau i gael ei glywed yn yr UE wrth ir negodiadau ddechrau............ Parhad

15/03/17: Jill Evans ASE yn pleideiso dros sicrhau rheoleiddio lles llymach ar gyfer ffermio cwningod
Pleidleisiodd Senedd Ewrop dros gael rheoliadau llymach ar gyfer lles cwningod mewn ffermydd heddiw. Maer adroddiad ar Leiafswm Safonau ar gyfer Diogelu Cwningod Fferm (2016/2077(INI)) yn galw am symud i ffwrdd o ddefnyddio cewyll mewn ffermio cwningod a thuag at systemau amgen, tra bod gwelliant ar wahn wedi cael ei dderbyn oedd yn galw am ddeddfwriaeth mwy peonodol ar gyfer rhywogaethau. . .......... Parhad

08/03/17: AC, AS ac ASE Plaid Cymru yn uno i ddathlu DIwrnoad Rhyngwladol Menywod
Daeth Leanne Wood, Liz Saville Roberts a Jill Evans ynghyd i ddathlur brwydrau a enillwyd dros hawliau menywod yn ystod y ganrif ddiwethaf, gan amlygu hefyd pwysigrwydd gwarchod yr hawliau a enillwyd drwy ddeddfwriaeth yr UE. .......... Parhad

15/02/17: ASE Plaid Cymru wedi ei siomi gan ganlyniad pleidlais CETA
Wrth sn am bleidlais Senedd Ewrop i gymeradwyo cytundeb masnach rydd dadleuol CETA rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Canada, dywedodd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, Rwyn hynod o siomedig gan y canlyniad yma.......... Parhad

14/02/17: ASE i bleidleisio yn erbyn cytundeb masnach gyda Canada
Bydd ASE Plaid Cymru, Jill Evans, yn pleidleisio yn erbyn CETA, sef yr enw a roddir ar y cytundeb rhwng yr UE a Canada, yn Senedd Ewrop yr wythnos hon... ......... Parhad

01/06/16: Dim pleidlais, dim llais. Cofrestrwch erbyn Mehefin 7 er mwyn gallu pleidleisio yn y Refferendwm ar yr UE
Plaid Cymrun annog pobl ifanc i fynd ar y gofrestr etholiadol er mwyn iddyn nhw allu pleidleisio. Wrth ymweld ag Eisteddfod yr Urdd yn Sir Fflint, mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans wedi atgoffa pobl ifanc yng Nghymru or angen i gofrestru erbyn Mehefin 7 er mwyn sicrhau bod ganddyn nhwr hawl i bleidleisio yn y refferendwm ynglyn ag aelodaeth or Undeb Ewropeaidd.. ......... Parhad

20/04/16: Jill Evans ASE yn gofyn pwy wnaeth fy nillad? - tair blynedd ar l trasiedu Rana Plaza
Wrth i drydedd penblwydd trasiedi ffatri ddillad Rana Plaza dynesu ar Ddydd Sul, mae Aelod Seneddol Ewropeaidd Plaid Cymru, Jill Evans yn cefnogi ymgyrch dros labeli dillad moesegol yn Ewrop. Lladdwyd dros fil o bobl ac anafwyd mwy na dwy fil pum cant yn ninas Dhaka, Bangladesh yn 2013 pan ddadfeiliodd adeilad Rana Plaza, oedd yn cynnwys sawl ffatri gwneud dillad. ......... Parhad

08/04/16: Myfyriwr o Wrecsam ar brofiad gwaith ym Mrwsel gydag ASE Plaid Cymru
Roedd Esther Abelian, sydd yn ddisgybl yn Ysgol Clywedog yn Wrecsam, ac sydd ar hyn o bryd yn sefyll ei harholiadau TGAU, ar brofiad gwaith yr wythnos hon am bedwar diwrnod gyda Jill Evans ASE yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Yn ystod ei hadeg yn Senedd Ewrop, dilynodd weithgareddau Jill Evans ASE ai chynorthwywyr, au helpu gydag ymchwil ar ddigwyddiadau cyfredol yn y newyddion ac ......... Parhad

19/02/16: Plaid yn ymateb i gytundeb y Deyrnas Unedig ar aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd
Wrth ymateb i'r newyddion fod y Prif Weinidog David Cameron wedi cyrraedd cytundeb ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, dywedodd Jill Evans ASE Plaid Cymru, Mae Plaid Cymru yn gobeithio y bydd cyhoeddiad y Prif Weinidog heno yn golygu y gall dadl onest a gwybodus ar fanteision aelodaeth yr UE i Gymru gychwyn or diwedd. ............ Parhad

19/02/16: ASE Plaid Cymrun canmol rl yr UE wrth gadw heddwch yn Iwerddon a thu hwnt
Jill Evans yn annerch cynhadledd Ffiniau rhwng Undebau ('Bordering between Unions') yn Dundalk. Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi cymryd rhan heddiw mewn trafodaeth banel yn dwyn yr enw Yr Agenda dros Ddiwygio Gwleidyddol yng Nghynhadledd flynyddol Ffiniau rhwng Undebau 2016: Beth mae refferendwm y Deyrnas Gyfunol ar Ewrop yn ei olygu i ni? yn Dundalk yng Ngweriniaeth Iwerddon. ............ Parhad

19/02/16: ASE Plaid Cymrun galw am Rybudd Melyngoch Ewropeaidd er mwyn addiffyn plant
Mae Jill Evans ASE wedi cefnogir alwad ar yr UE i fabwysiadu rhybudd Melyngoch Ewrop (y Rhybudd Ewropeaidd ar gyfer Achub Plant ar Rhwydwaith Heddlu ar gyfer Plant sydd ar Goll) ar argymhellion i helpu ac amddiffyn plant............ Parhad

Llun: greens_efa.org

Llun: The European Free Alliance in the European Parliament

LLun: Yes We Stop

Llun: The 7 Deadly Sins of Banking

Llun: Choose Reality - Climate Reality Project

Llun: Nuclear Waste Riddle

Llun: Stop Climate Change News