Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Tachwedd 2016

 • Mynychais Gynulliad Cyffredinol y Rhywdwaith dros Gydraddoldeb rhwng Ieithoedd Ewropeaidd yn Barcelona i siarad ar y cynnydd a wnaed yn Senedd Ewrop.

 • Cwrddais Chymdeithas Twnel y Rhondda er mwyn trafod dod dirprwyaeth i Frwsel er mwyn chwilota i gyfleoedd ariannu gan yr UE.

 • Cwrddais Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i drafod effaith gadael yr UE ar y celfyddydau ar sectorau diwylliant eraill.

 • Siaradais mewn cynhadledd - Palestina: Chwilio am Heddwch a Chyfiawnder ym Mae Colwyn.

 • Rhannais fy mhrofiadau o fod yng Nghomin Greenham gyda merched ifanc o Ysgol Gyfun Cymer Y Rhondda a ymddangosodd ar raglen Sharp End ar ITV.

 • Cymerais ran mewn cyfarfod rhyng-seneddol rhwng yr UE- Swistir yn Strasbwrg.

 • Fe es i i ail gyfarfod Grwp Ymgynghorol yr UE Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.

 • Cwrddais grwp o ymwelwyr o Ysgol Fusnes Bangor.

 • Cefnogais nifer o geisiadau am nawdd gan yr UE o Gymru.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans