• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Tachwedd 2015

 • Cynrychiolais Gymru mewn cyfarfod yn Kilkenny ynglyn Rhaglen Traws ffiniol Cymru/Iwerddon yr UE.

 • Galwais ar Lyowdraeth Cymru i wneud ymrwymiadau clir a chadarn cyn Cynhadledd Hinsawdd Paris

 • Siaradais yn erbyn yr oedi annerbyniol a gafwyd gyda thaliadau uniongyrchol ac a wynebwyd gan ffermwyr Cymru eleni.

 • Cymerais ran mewn trafodaeth gan grwp Y Gwyrddion/EFA ar refferendwm yr UE a gorffenais fy mhapur ar ddiwyfior UE o berspectif Cymreig.

 • Galwais ar Lywodraeth Cymru i fod yn ragweithiol ac ymwneuid yn uniongyrchol gyda Chomisiwn Ewrop a chyda gwledydd eraill yr UE er mwyn hybu buddianau Cymru ymhellach o fewn yr UE.

 • Estynais groeso i lansiad Lobbycal, sef offeryn arlein newydd y Gwyrddion/EFA, fydd yn cyhoeddi manylion unrhyw gyfarfodydd y byddaf wedi eu cael gyda lobiwyr a phryd y byddan nhwn digwydd. Bydd hyn ar gael ar fy ngwefan.

 • Pleidleisiais o blaid penderfyniad seneddol ynglyn ag atal radicaleiddio a recriwtio dinasyddion gan fudiadau terfysgol, oherwydd ei fod yn cynnwys rhai camau pwysig mewn mynd ir afael problem mawr i Gymru ac Ewrop heddiw. Mae angen strategaeth hir-dymor manwl ac effeithiol arnom lle gall gwledydd weithio gydai gilydd.

 • Pleidleisiais yn erbyn cynnig seneddol ar les anifeiliaid oherwydd ei fod yn rhy wan. Maen siom mawr nad ywr Comisiwn wedi cynnig strategaeth newydd. Yn 2014 fe drefnais ddeiseb yn galw ar y Comisiynydd oedd yn gyfrifol am les anifeiliaid ac rwyf or gred pe bai hynny wedi digwydd yna fe fyddai gyda ni strategaeth nawr.

 • Cwrddais ag Elgan Morgan o SIambr Fasnach De Cymru.

 • Cwrddais chynrychiolwyr o Sefydliad Pobl Fyddar Prydain.

 • Croesawais ffermwyr ifanc oedd yn rhan o Fforwm Polisi Cenhedlaeth nesaf yr NFU i Frwsel.

 • Trafopdais faterion fel refferendwm yr UE , y polisi amaeth cyffedin, a buddsoddi mewn isadeiledd gydag aelodau o Fforwm Gwledig Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru.

 • Mynychais gyfarfod o Bwyllgor Cyd-Seneddol yr EEA ym Mrwsel.

 • Cymerais ran mewn astudiaeth i ymweld Belgrad a Sariefo ar achlysur 20 mlwydddiant Cytundeb Dayton.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans