• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Tachwedd 2012
  Yng Nghymru

 • Cyhoeddais ymchwil sydd yn dangos, fod Cymru, yn wahanol ir DG, yn elwa drwy fod yn aelod or Undeb Ewropeaidd. Rydym tua phedwardeg punt y pen yn well ein byd yn y flynyddol o ganlyniad ir ariannu a gawn. Gellir lawrlwythor adroddiad o a .

 • Agorais fy swyddfa newydd yn Wrecsam. Daeth y cynghorwyr sir, Arfon Jones (Wrecsam) ac Arwel Roberts (Sir Ddinbych) ir agoriad ynghyd ac aelodau lleol

 • Siaradais yn y cyfarfod i groesawu Llyfr Gwyn Caerfyrddin i Ben-y-bont ar Ogwr.

 • Cwrddais David Hughes, Pennaeth Swyddfa Comisiwn Ewrop yng Nghymru.

 • Ar ymweliad i Brifysgol Metropolitan Caerdydd cefais gyfarfod r Athro Antony Chapman, Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd, y Dirprwy Is-Ganghellor, yr Athro Mohamed Loutfi, a Chyfarwyddwr Datblygur Brifysgol, Andrew Walker, er mwyn trafod y Project Erasmus Mundus a sut fyddai hyn yn lledu enwr brifysgol dramor ac yn hyrwyddo Cymru.

 • Rhoddais ddarlith ym Mhrifysgol Aberystwyth ar Argyfwng Parth yr Ewro: Effaith, Polisau ar Ffordd Ymlaen.

 • Cefais fy nghyfweld ar y Sunday Politics Show ar BBC Cymru/Wales.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cwrddais ag aelodau o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Caerdydd mewn cyfarfod er mwyn hybu gwella llywodraethu pl-droed drwy gael ymglymiad cefnogwyr.

 • Cwrddais Phwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol.

 • Rhoddais groeso i ddisgyblion a staff Ysgol Glanaethwy, Bangor, i Senedd Ewrop. Roedden nhw ym Mrwsel i berfformio mewn sawl lleoliad.

 • Cyflwynais welliant ar y cyd yn y Senedd yn galw am foratoriwm gan yr Undeb Ewropeaidd ar ffracio. Cefnogodd Aelodau Seneddol Ewropeaidd alwadau am gymryd gofal, gwaharddiad mewn ardaloedd sensitif, a thanlinellwyd yr angen am reoleiddio gwytnach a gweithredu rheolau presennol yr UE yn gywir, ond syrthiodd hwn yn fyr o gefnogi moratoriwm llwyr.

 • Pleidleisiais dros ddod diwedd ir arfer barbaraidd o hela am esgyll morgwn yn nyfroedd yr Undeb Ewropeaidd. Mabwysiadodd Senedd Ewrop y newid gyda mwyafrif llethol.

  Arall

 • Siaradais mewn cynhadledd yn Nulyn a drefnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Gwyrdd Ewropeaidd ar Ddyfodol Ewrop.

 • Cwrddais swyddogion o Weinidogaeth Trafnidiaeth Iwerddon yn Nulyn er mwyn trafod trydaneiddio llinell Caergybi i Crewe.

 • Ymwelais chapel Cymraeg yn Nulyn gyda Chymdeithas Gymraeg y Ddraig Werdd i gefnogir ymgyrch i ddiogelur adeilad.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans