• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Tachwedd 2011
 • Wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Pontypridd am wrthod talu fy nhrwydded teledu mewn protest yn erbyn y bygythiad i S4C.

 • Bm yn annerch Cynhadledd Cynghrair Rydd Ewrop, O Genhedloedd i Aelod Wladwriaethau a chroesawu dirprwyaeth Plaid Cymru i Frwsel.

 • Siaradais yng Nghyfarfod Cyngor Blynyddol Ffederasiwn Sefydliadau Merched Powys Trefaldwyn yn y Trallwng.

 • Bm yn annerch Swper Cynhaeaf Plaid Cymru Tregaron.

 • Siaradais yn y Gynhadledd Gwastraff Bwyd yng Nghanolfan Technoleg Amgen Machynlleth.

 • Bm yn sgwrsio chynrychiolwyr o Gomisiwn Ewrop a meysydd academia a busnes mewn cynhadledd ym Mrwsel ar Wastraff Bwyd.

 • Cwrddais chynrychiolwyr o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ym Mrwsel.

 • Llwydais i sicrhau addewid gan y Comisiynydd John Dalli i ystyried adolygiad o ddeddfwriaeth EID (tagio defaid yn electronig).

 • Bm yn annerch digwyddiad Blwyddyn Gwirfoddoli Pobl Ifanc gan Europe Direct yn yr Wyddgrug.

 • Cyflwynais dystiolaeth i Bwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad Cenedlaethol ar Gronfeydd Strwythurol.

 • Ymddangosais ar "The Sharp End" ar ITV.

 • Noddais ymweliad gan Ysgol Fusnes Bangor i Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans