Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Rhagfyr 2016

 • Gymerais ran yn yr ail gyfarfod Bwrdd Ymgynghorol ar yr UE Llywodraeth Cymru.

 • Cwrddais y Gymdeithas Feddygol Prydain i drafod effaith gadael yr UE ar y gwasanaeth iechyd.

 • Cwrddais Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar ei ymweliad i Frwsel.

 • Trefnais ymweliad i Frwsel ar gyfer Prif Weithredwr Plaid Cymru Gareth Clubb a staff Plaid Cymru i drafod gadael yr UE. Roedd yna gyfarfodydd gyda swyddogion o Gynghrair Rydd Ewrop, Pwyllgor y Rhanbarthau ar senedd.

 • Siaradais mewn cynhadledd a drefnwyd gan Culture Action Europe i drafod beth fydd gadael yr UE yn meddwl ir celfyddydau a sectorau diwylliannol.

 • Gymerais ran mewn trafodaeth yn Weithgor EFA/Gwyrddion ar adael yr UE gyda Guy Verhofstadt MEP, prif negodwr y senedd. Trafodwn ddinasyddiaeth UE ar rl o ASE yn y negodiadau.

 • Siaradais yn Senedd Ewrop mewn cefnogaeth or brwydr 50 mlynedd i gael cyfiawnder i oroeswyr Thalidomide.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans