• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Rhagfyr 2015

 • Cymerais ran yn nhrafodaeth grwp y Gwyrddion /EFA ynglyn r refferendwm ar yr UE.

 • Noddais seminar ar y cyd ynglyn daear-rwystro a galwais ar Gomisiwn Ewrop i sicrhau bod deddfwriaeth ynglyn chael mynediad at raglenni sydd yn seiliedig ar y we tra eich bod dramor yn galluogi defnydd or Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol eraill.

 • Cwrddais r Comisiynydd Andriukaitis, sydd yn gyfrifol am Iechyd a Diogelwch Bwyd, ar ran yr Ymgyrch Dros Oroeswyr Thalidomide.

 • Siaradais yn Senedd Ewrop yn Strasbwrg cyn Uwch-Gynhadledd Cyngor Ewrop ac fe bwysleisiais bwysigrwydd aelodaeth or UE i Gymru ar economi Gymreig.

 • Cwrddais ag ymgyrchwyr or Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol (IDF) ga gynnig fy nghefongaeth iddyn nhw yn eu hymgyrch i godi ymwybyddiaeth o rl ymarfer corff a chwaraeon wrth reoli diabetes.

 • Nodais ymweliad gan Merched y Wawr Ceredigion i Senedd Ewrop ym Mrwsel.

 • Gorffenais fy mhapur ar ddiwygiadau a argymhellir gan Blaid Cymru ir UE.

 • Fe es i i Baris ar gyfer y Gynhadledd newid hinsawdd COP21 a galwais ar Lywodraeth Cymru i wneud ymrywmiadau clir a chadarn cyn Cynhadledd Hinsawd Paris.

 • Siaradais yn erbyn yr oedi annerbyniol a gafwyd gyda thaliadau uniongyrchol ac a wynebwyd gan i ffermwyr yn gynharach eleni.

 • Danfonais lythyr o gefnogaeth ir Ymgyrch Dim Peilonau ac ymatebais i ymgynghoriad y Grid Cenedlaethol ynglyn r mater yn dilyn cyfarfod gydar Comisiwn Ewropeaidd.

 • Byddaf yn canolbwyntio ar ymgyrch refferendwm Ewrop Plaid Cymru. Rydym yn disgwyl i David Cameron gyhoeddir dyddiad ar Chwefror 19 yn dilyn cytundeb gyda Chyngor Ewrop.

 • Rwyf ar hyn o bryd yn rhedeg ymgyrch gwrthTTIP, gyda diwrnod o weithredu yn cael ei gynnal mewn 10 lleoliad ar draws Cymru ar Ionawr 30, gan roir cyfle i ymgwieswyr lleol ymwneud ag etholwyr yngyn r mater pwysig hwn.

 • Lansiwyd y ffilm ddogfen ynglyn ag ymweliad dirprwyaeth EFA i Balesteina ym Mehefin, yn Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr. Bydaf yn hyrwyddor ffilm yma sydd hefyd ar gael ar YouTube.

 • Fel rhan o fy rhaglen gweithwyr preswyl newyd, byddaf yn hysbysebu am ymgeiswyr cyn bo hir i gwblhau cyfnod o 3 mis gyda thl yn y swyddf aym Mrwsel.

 • Byddaf yn sgwrsio ac yn siarad ynglyn r refferendwm ar yr UE mewn cynhadledd yn Dundalk, Iwerdon a drefnir gan y Ganolfan Astudiaethau Traws-Ffiniau.

 • Byddaf yn ymweld gwersyll y jwngl yn Calais gyda Liz Saville Roberts a Vicky Moller er mwyn cwrdd r ffoaduriaid ac i drafod sut y gallwn eu cefnogi.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans