• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Rhagfyr 2014

 • Cadeiriais gyfarfod o grwpiau ymgyrchu Bil Cynllunio Llywodraeth Cymru ai efffaith ar yr iaith Gymraeg

 • Enwebais Aled Gruffydd Jones o Lyfrgell Cenedlaethol Cymru i roi tystiolaeth yng ngwrandawiad y Pwyllgor Diwylliant ac Addysg ar Dreftadaeth Ddiwyllianol yn Ewrop.

 • Siaradais mewn digwyddiad gyda Chwmni Lagwn Llanw Abertawe (Swansea Tidal Lagoon) i hyrwyddo datblygiad arloesol ymhellach. Fe siaradais hefyd ynglyn r lagwn llanw yn sesiwn lawn mis Rhagfyr.

 • Rhoddais groeso gofalus i gynllun buddsoddi 10 pwynt Jean Claude Juncker a galwais ar Lywodraeth Cymru iw wneud yn flaenoriaeth i gynnig projectau.

 • Croesawais y penderfyniad i ddyranu arian UE i Brifysgol Aberystwyth.

 • Cwrddais ag aelodau or Rhwydwaith Twristiaeth Gynaliadwy er mwyn trafod projectau yn y dyfodol.

 • Cwrddais Sabine McNeill o Mckenzie Friends er mwyn trafod mabwysiadu gorfodol yn y DG a deiseb ynglyn r mater i fynd ar draws yr UE iw gyflwyno i Senedd yr UE.

 • Siaradais yn y Senedd gan feirniadu cynlluniaur Comisiwn i gael gwared safonau ansawdd awyr a mesurau ailgylchu yn eu Rhaglen Waith ar gyfer 2015.

 • Siaradais mewn trafodaeth panbel a drefnwyd ganb ILGA-Europe (Sefydliad Lesbiaidd a Hoyw Ewrop) ar ymladd bwlio homoffobaidd a camwahaniaethu mewn ysgolion.

 • Cymerais ran fel aelod o ddirprwyaeth Ardal Economaidd EwropUE yng nghyfarfod rhyngseneddol yr UE ar Swistir ac fe siaradais ynglyn phwysigrwydd rhaglenni Erasmus.

 • Ymunodd Armon Gwilym fy nhm fel Swyddog Cyfathrebu wedii leoli yn Nhy Gwynfor.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans