• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Rhagfyr 2012
  Yng Nghymru

 • Rwyf wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones AS, i ofyn am gyfarfod ar arian Ewropeaidd a thrydaneiddio rheilffordd Caergybi - Crewe. Mae cronfa trafnidiaeth TEN-T yr UE yn gallu talu am 50% o gost prosiect fel astudiaeth ar uwchraddio'r llinell hon. Mae amser yn brin gan fod y dyddiad cau ar ddiwedd Chwefror.

 • Siaradais mewn trafodaeth ym Mhrifysgol Gomiwnyddol Cymru ym Mhontypridd ar "Pa Ddyfodol yn yr Undeb Ewropeaidd".

 • Siaradais yn rali Cymdeithas yr Iaith yng Nghaernarfon yn dilyn cyhoeddi ffigurau cyfrifiad 2011.

 • Cwrddais a Menter Iaith Conwy i drafod Cynlluniau Datblygu Lleol.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cwrddais ag aelodau UAC i drafod y datblygiadau diweddaraf ar adnewyddu'r polisi amaethyddol a'r oblygiadau i ddiwydiant amaeth Cymru petasai'r arian Ewropeaidd sy'n dod i Gymru yn cael ei dorri ar ol 2014. Mae'r ffigurau drafft a gyhoeddwyd gan Gyngor yr UE y mis diwethaf yn cynnig toriad o 7% yng nghyllideb PAC, gyda toriadau o 5% yn y taliadau uniongyrchol.

 • Rwy'n gweithio ar newidiadau i reolau caffael cyhoeddus yr UE i gynorthwyo busnesau lleol i ennill mwy o gytundebau llywodraeth. Mae Senedd Ewrop yn adolygu'r gyfraith a fabwysiadwyd yn 2004. Amcangyfrir y gellir creu 48,000 o swyddi trwy fabwysiadu polisi "prynu'n lleol" effeithiol yng Nghymru.

 • Croesawais myfyrwyr o Ysgol Busnes a'r Gyfraith Prifysgol Bangor i'r senedd yn Strasbourg ar ymweliad roeddwn i wedi'i noddi.

 • Siaradais yn y drafodaeth allweddol ar Gytundeb Tyfiant a Swyddi cyn yr uwchgynhadledd Ewropeaidd.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans