Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Mehefin 2016

 • Fe wnes i sawl cyfweliad radio a theledu ar y refferendwm, gan gynwwys 'O'r Bae'.

 • Trefnais i Hywel Williams AS draddodi araith ym Mrwsel ar berthynas Cymru r UE.

 • Cwrddais ag Alex Salmond AS ar ei ymweliad Chaerdydd.

 • Fe es i i gyfarfod grwp EFA yn Latfia, gan ymweld phorthladd Ventspils a chwrdd r Maer i drafod buddsoddiad gan yr UE yn yr ardal.

 • Bm yn dilyn deddfwriaeth ar wasanaethaur post a chyflwynais welliannau fyddain ceisio caniatau i bob cymuned fod e rei hennill, gan gynnwys ardaloedd gwledig.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans