• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Mehefin 2015

 • Pleidleisiais dros y Gronfa Ewropeaidd Newydd ar gyfer Buddsoddiad Strategol (EFSI). Lawnswiyd hyn gan y Comisiwn gydar nod o ddenu 315 biliwn ewro er mwyn hybur economi a chreu swyddi. Bydd y Banc Buddsoddi Ewropeaidd yn cymryd y risg ar gyfer rhai projectauer mwyn hybu mwy o fuddsoddiad gan y sectorau preifat a chyhoeddus. Gwrthwynebais symud arian o gyllidebau ymchwil eraill ond fe gefnogais EFSI o ran egwyddor fyddain symud o llymder tuag at fuddsoddiad.

 • Er mwyn sicrhau bod Cymrun cael y budd mwyaf or EFSI, ysgrifennais at y Prif Weinidog ai annog i ofyn am weithdy yng Nghymru er mwyn trafod aergymhellioon manwl ar gyfer ariannu.

 • Croesawais y lobio anferth a gafwyd yn erbyn Partneriaeth Masnach a Buddsoddiad TrawsIwerydd (TTIP) a arweiniodd at ohirior bleidlais ar drafodaeth. Rwyf yn parhau i ymgyrchu yn erbyn TTIP ac fe gymerais ran mewn dadl yng Nghaerdydd a drefnwyd gan swyddfa Senedd Ewrop yn y Deyrnas Gyfunol. Byddaf hefyd yn noddi cynhadledd y Coleg Nyrsio BrenhinoI ar TTIP.

 • Holais y Comisiynydd Tibor Navracsics ynglyn strategaeth Comisiwn Ewrop ar ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol; ar ei ymglymiad gweinidogion addysg o lywodraethau datganoledig gan gynnwys y Cynulliad Cenedlaethol; ac ar fynediad at ariannu ar gyfer projectau yn yr iaith Gymraeg o gronfa Ewrop Greadigol (Creative Europe) yn sector y cyfryngau.

 • Bm yn arwain ar adroddiad grwp y Gwyrddion/EFA ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant ar Ddangosyddion Daeryddol ar gyfer Cynnyrch Anamaethyddol gan gynnig gwelliannau er mwyn sicrhau y byddai labeli yn adlewyrchu amrywiaeth cynnyrch.

 • Noddais gyfarfod gyda Rhwydwaith Rhanbarthau Ewrop ar gyfer Twristiaeth Gynaliadwy a Chystadleuol (NECSTour) er mwyn trafod pwysigrwydd ymagwedd rhanbarthol wrth ddatblygu twristiaeth gynaliadwy a swyddogaeth y Tasglu Twristiaeth ym Mhwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth Senedd Ewrop.

 • Fe es i ar ymweliad astudiaeth i Balestina gyda Chyngrair Rydd Ewrop ac rydym wedi galw am gyfarfod olynol gydar Uwch-Gynrychiolydd dros Faterion Tramor.

 • Croesawais gais hwyr Llywodraeth Cymru ar gyfer arian Ewropeaidd gan y cynllun TEN-T er mwyn gwella corridor yr A55.

 • Cwrddais ag aelodau o Bwyllgor Deisebaur Cynulliadym Mrwsel.

 • Cwrddais Phwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad ym Mrwsel.

 • Cwrddais Sinn Fein ar SNP yn Strasbourg er mwyn trafod ein strategaeth ar gyfer y refferendwm ar yr UE.

 • Trefnais ymweliad gan y Socit Franco-Britannique o Gaerdydd ir Senedd Ewropeaidd yn Strasbwrg

 • Trefnais wythnos o brofiad gwaith ar gyfer Gethin Bennett o Gefneithin, Sir Gaerfyrddin

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans