Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Awst 2017

 • Trefnais i Mael Jones o Frwsel cyflawni tridiau brofiad gwaith yn fy swyddfa ym Mrwsel.

 • Fynychais grwp trawsbleidiol ar Brexit yn Senedd Ewrop.

 • Fynychais dderbyniad i Aelodau'r DG yn Llysgenhadaeth Prydain ym Mrwsel.

 • Gofynnais gwestiynau i Michel Barnier yng ngrwp gweithio ar Brexit.

 • Cwrddais ag Aelod Seneddol Gwlad yr Ia Áslaug ArnaSigurbjörnsdóttir i drafod yr EEA a materion cyfartaledd rhyw.

 • Fynychais ddiwrnod strategol Plaid Cymru.

 • Cynhaliais weithdy i drafod rôl menywod mewn heddwch yn rhan o Gynhadledd Ysgolion Cymru dros Heddwch gydag Ann Jones AC yng Nghaerdydd.

 • Rhoddais araith yng nghynhadledd ar sustemau addysg ar draws Ewrop yn Donostia, Gwlad y Basg.

 • Siaradais yng nghynhadledd Eusko Alkartasuna yn Pamplona.

 • Rhoddais araith yn seremoni Gwobrwyo Centre Maurits Coppieters pan roedd Carme Forcadell, Llywydd Senedd Catalunya, yn derbyn gwobr.

 • Trefnais cynhadledd: Cenhedloedd heb wladwriaethau a’r wasg. Ydy agenda cyfathrebu cenedlaethol yn bosib? Un o'r siaradwyr oedd Ifan Morgan Jones. Trefnwyd cyfieithu o'r Gymraeg.

 • Fe es i Gatalunya fel aelod o ddirprwyaeth Diplocat fel sylwedydd swyddogol i oruchwylio'r refferendwm ar annibyniaeth. Fe wnes i gyfweliadau teledu a radio.

  Cysylltwch â Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans