Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Medi 2016

 • Ymwelais r Ynys Las fel rhan o ddirprwyaeth er mwyn cwrdd r Cyngor Nordaidd Gorllewinol a hefyd fel aelod o bwyllgor rhyng seneddol yr EEA. Cwrddais ag aelodau seneddol o wlad yr I ac Ynysoedd Ffaro yn ogystal r Ynys Las.

 • Trefnais a noddais ardangosfa gelf gan Zsuzsanna Ardo yn Senedd Ewrop ym Mrwsel er mwyn codi ymwybyddiaeth o bobl Romani ar draws Ewrop.

 • Trefnais gyfarfodydd gydag Aelodau Seneddol Ewropeaidd a chydag aelodau EFA am ddirprwyaeth Plaid Cymru i Frwsel.

 • Siaradais yn y sesiwn lawn ynglyn gwasnaethau post a phwysigrwydd yr ymrwymiad i wasanaeth cyffredinol.

 • Cymerais ran ym mhenwythnos strategaeth y Blaid yng Ngregynog ar gynhadledd arbennig.

 • Fe ddes in aelod o Weithgor EFA/Gwyrddion ar adael yr UE.

 • Fe es i Brno yn y Weriniaeth Tsiec ar gyfer cyfarfod o Fiwro EFA ac i siarad mewn cynhadledd a drefnwyd gan y blaid leol.

 • Mynychais gyfarfod cyntaf Bwrdd Ymgynghorol ar yr UE Llywodraeth Cymru.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans