• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Medi 2015

 • Estynais groeso ir cytundeb a gafwyd yn y pen draw yng Nghyngor Ewrop ar argyfwng y ffoaduriaid ond beirniadais yr oedi arswydus a gafwyd cyn dod o hyd i safbwynt cyffredin ar ffaith bod llywodraeth y DG wedi gwrthod ysgwyddo ei chyfrifoldeb tuag at y sawl sydd yn ffoi or gwrthdaro yn Syria a mannau eraill.

 • Fem gwahoddwyd gan Lywodraeth Catalwnya i fod yn dyst i etholiadau hanesyddol Medi 27 fel rhan o ddirprwyaeth rhyngwladol. Enillwyd mwyafrif or seddi gan y glymblaid dros annibyniaeth Junts pel Si yn Senedd Catalwnya sydd yn rhoi mandad iddyn nhw nawr i gychwyn ar y broses gyfansoddiadol tuag at annibyniaeth.

 • Ailadroddais fy ngalwadau y dylai difa tlodi a mynd ir afael newid hinsawdd barhau i fod yn uchel ar yr agenda o flaen y cyhoeddiad a wnaed ar Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig hyd at 2030. Mae gan Gymru rl allweddol iw warae er mwyn gwireddur nodau uchelgeisiol hyn.

 • Rwyf yn gorffen y diweddaraf mewn cyfres o bapurau cyn y refferendwm ar yr UE. Bydd y papur yman trafod y diwygiadau y dymunwn eu gweld yn yr UE.

 • Cyd-noddais seminar or enw "Chwilio am naratif newydd: Gobeithion Mwslemiaid Ewropeaidd yn yr UE" ac fe wahoddais Shereen Williams i siarad am ei gwaith gyda chymunedau yng Nghymru.

 • Noddais stondin Plaid Ifanc yn Ffair y Glas Coleg Prifysgol Cymru y Drindo Dewi Santy yng Nghaerfyrddin.

 • Cymerais ran mewn brecwast Dewch i gwrdd ch ASE a drefnwyd gan Swyddfa Llundain o Senedd Ewrop ac a lywyddwyd gan Jamie Owen or BBC.

 • Siaradais yn Ffederasiwn Morgannwg o gynhadledd Sefydliad y Merched ym Mhorthcawl ar ymgyrchu llwyddianus a pheri i ddeddfwriaeth ddigwydd.

 • Siaradais yn rali Ymgyrch Cydsafiad Palestina yng Nghaerdydd ar ddiwrnod gm Cymru-Israel yno.

 • Pleidleisiais o blaid deddfwriaeth ddrafft gan yr UE i wahardd clonio anifeiliaid fferm a bwyd a ddaw ohonyn nhw au disgynyddion, gan gynnwys mewnforion.

 • Daeth Cr Sefydliad y Merched Ceredigion i ymweld Senedd Ewrop ym Mrwsel.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans