• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Medi 2012
  Yng Nghymru

 • Noddais a siaradais mewn seminar ryngwladol yn Aberystwyth i gofnodi pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith yn 50 mlwydd oed or enw, Ymgyrchu dros ieithoedd dan orthrwm. Mynychwyd hyn gan ymgyrchwyr iaith o sawl gwlad.

 • Mynychais y gynhadledd yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu.

 • Mynychais hyfforddiant ar gyfer aelodau etholedig.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cwrddais Ieuan Wyn AC i drafod Horizon 2020, sef polisau nawdd ymchwil ac arloesir UE.

 • Cwrddais Roberto Hayder, swyddog y Comisiwn Ewropeaidd sydd chyfrifoldeb dros ieithoedd cyd-swyddogol, gan gynnwys Cymraeg, er mwyn trafod gwellar weithdrefn ar gyfer gohebu gydar UE yn y Gymraeg.

 • Cwrddais r Dirprwy Lywydd dros Amaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies AC i drafod ariannu rhanbarthol ac amaethyddol yr UE yn y dyfodol.

 • Cwrddais Claire Calder, Swyddog polisi dros Anifeiliaid syn Gyfeillion (Companion Animals) yn Eurogroup for Animals er mwyn trafod y ddeddfwriaeth newydd ar drwyddedau teithio i anifeiliaid anwes.

 • Cwrddais chynrychiolwyr o lywodraeth Irac i drafod y sefyllfa bresennol yn y wlad ac i helpu sefydlu perthynas waith cydweithiol, hirdymor rhwng yr UE a Llywodraeth Irac. Yn l y sn, y Cytundeb Partneriaeth & Chydweithio sydd newydd ei sefydlu rhwng yr UE ac Irac, ywr cyntaf oi math.

 • Cwrddais r Athro Richard Davies ar Athro Iwan Davies o Brifysgol Abertawe er mwyn trafod Cam 1 or campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd, sydd fod iw gwblhau erbyn 2015.

 • Croesawais Sioned Rees i fy swyddfa ym Mrwsel ar gyfer wythnos o brofiad gwaith. Mae Sioned, o Porth, y Rhondda, yn astudior Gyfraith ar Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans