• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Mawrth 2015

 • Cwrddais ag aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn Senedd Ewrop er mwyn trafod y camau nesaf ar gyfer trydaneiddior rheilffyrdd.

 • Cwrddais ag Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlathol Cymru, oedd yn siarad mewn cynhadledd ar Gelfyddyddau Ieithoedd Lleiafrifol yn dwyn y teitl Minority Arts - No Minor Issue: support for culture in minority languages'.

 • Cwrddais ag Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel i ddathlu ail gampws newydd Abertawe.

 • Cymerais ran mewn sesiwn panel ar Gydradddoldeb gydar Alban yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yng Nghaernarfon.

 • Cynhaliais gyfarfod ymylol ar gyfer Busnes Cymru yn y gynhadledd ert mwyn trafod polisi Ynni Cymru ac argymhellion Uno Ynni yr UE.

 • Testun fy araith ir gynhadledd eleni oedd Cymru yn cyflawni ei photensial drwy bolisiau arloesol Plaid Cymru.

 • Siaradais yn lansiad ymgyrch etholiad cyffredinol Shelly Rees-Owen yn y Rhondda.

 • Siaradais mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanidloes gydar Cynghorydd Ann Griffiths er mwyn trafod polisiau gwrth-galedi.

 • Cymerais ran mewn cynhadleddd fideo gyda Phwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cymru ac Aelodau Senedddol Ewropeaidd i drafod y Gronfa Ewropeaidd dros Fuddsoddiadau Strategol, TTIP ar sefyllfa yng Ngwlad Groeg ac argyfwng parth yr Ewro.

 • Fe gwrddais Sam Parry, myfyriwr or Eglwys Newydd yng Nghaerdydd, yn Senedd Ewrop.

 • Cymerais ran mewn Cyfarfod Cyngor Rhyngseneddol Gorllewin Norwy lle y cafodd materuion masnach a gwaharddiad ar nwyddau a nwaed o forloi eu trafod gyda chynrychiolwyr or Ynys Las ar Ffaro.

 • Fe es i ar daith o amgylch safle Dwr Cymru yng Nghaerdydd a chael trafodaeth ynglyn u cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

 • Cwrddais Tina Donnelly, Prif Weithredwraig y Coleg Nyrsio Brenhnol i drafod lefelau staffi diogel ac oblygiadau posib TTIP ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

 • Cymerais ran yn ymgyrch Awr y Byd (Earth Hour) gan Gronfa Natur y Byd eleni drwy ddiffodd y goleadau am awr er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglyn newid hinsawdd ac arbed ynni.

 • Siaradais yng nghiliad astudiaeth 'Ysbryd Menywod Cymru am benwythnos ynglyn Newid Hinsawdd a safbwynt yr UE o flaen cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ym Mharis ym mis Tachwedd.

 • Fe wnes i groesawi rheolau gan yr UE fydd yn gwneud heolydd Cymrun fwy diogel gyda dyluniadau newydd ar gyfer cabanau loriau a gwahardd loriau anferth neu gigaliners ar ein heolydd.

 • Rwyf wedi ymgyrchu yn y Rhondda, Cwm Cynon, Ynys Mon, Arfon a Chaerffili.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans