• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Mawrth 2012
  Yng Nghymru

 • Siaradais yng nghinio Dydd Gwyl Dewi Plaid Cymru Abertawe.

 • Aelod o banel fforwm Awdurdodau Lleol Di-Niwclear, Ynni Cymreig a niwclear: i ba gyfeiriad y dylai fynd? yn Neuad y Sir, Caerdydd.

 • Siaradwr gwadd yng nghyfarfod Merched y Wawr, Rhydaman yn Llandeilo.

 • Mynychu cyfrif arweinyddiaeth Plaid Cymru yng Ngwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd.

 • Siaradwr gwadd yng nghyfarfod Merched y Wawr Nedd ac Afan yng Nghastell Nedd.

 • Siaradwr gwadd yng Nghymdeithas Gymreig Treorci, Rhondda.

 • Mynychais Gynhadledd Wanwyn y Blaid yn Ffos Las. Fe es i gydag arweinydd newydd y Blaid, Leanne Wood ar ymweliad i Amgen Renewables; aelod o banel oed yn trafod ymreolaeth ariannol, cynnal Derbyniad y Llywydd a chymryd rhan yn nhrafodaeth y Tm Arwain.

 • Aelod o banel yng Nghynhadledd Sefydliad Materion Cymreig ar Gymru ar Undeb syn Newid.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cymerais ran mewn gwrthdystiad a chynhadledd i nodi pen-blwydd cyntaf trychineb niwclear Fukushima.

 • Siaradais yn y drafodaeth ar yr argyfwng ariannol gyda Llywyddion y Cyngor ar Comisiwn.

 • Cwrddais Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i drafod Cronfeydd Strwythurol.

 • Cwrddais r Gynghrair Cefn Gwlad.

 • Cwrddais Bwrdd Addysg Uwch Cymru a dirprwyaeth o brifysgolion Cymru er mwyn trafod Horizon 2020, cronfeydd strwythurol a strategaethau arloesi rhanbarthol.

 • Croesawais Liam Nagle or Rhondda i swyddfa Brwsel ar brofiad gwaith.

 • Fel llefarydd y grwp ar faterion lles anifeiliaid, cymerais ran mewn trafodaethau yn y Pwyllgor Amaeth ac fe gyflwynais welliannau ar Strategaeth Lles Anifeiliaid yr Undeb Ewropeaidd.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans