Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Mai 2016

 • Ymgyrchais dros aros i mewn i’r Undeb Ewropeaidd drwy drefnu stondinau stryd, taflennu, a chymryd rhan mewn cyfarfodydd hystyngau.

 • Siaradais mewn ‘parti ar y traeth’ yn Aberafan i ddathlu’r buddion amgylcheddol a ddaw drwy fod yn aelod o’r UE.

 • Cymerais ran yn rhaglen deledu Jeremy Paxman ar yr UW "Paxman in Brussels: Who really rules us?"

 • Trefnais ymweliad gan Goleg Cambria, Wrecsam, i Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

 • Cwrddais â dirprwyaeth o’n chwaer blaid yn Llydaw yr UDB, yng Nghymru.

 • Ymwelais â Blaenau Ffestiniog er mwyn gweld projectau a arianwyd gan yr UE.

 • Mynychais Eisteddfod yr Urdd yn Sir Fflint.

 • Siaradais mewn hystyngau ar newid hinsawdd, yng Nghaerdydd a drefnwyd gan Gyfeillion y Ddaear ac a fynychwyd gan nifer fawr o bobl.

  Cysylltwch â Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans