• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Mai 2015

 • Trefnais gwrdd myfyrwyr o Goleg Glynllifon yn Senedd Ewrop lle cafodd Taliadau Amaeth Cyffredin ar Refferendwm ar Ewrop eu trafod.

 • Cymerais ran mewn cyfarfod gydag Aelodau Seneddol Ewropeaidd eraill, Llywydd Cynulliad a Chadeiryddion y Pwyllgorau er mwyn trafod materionyn ymwneud Cymru ar Undeb Ewropeaidd.

 • Mynychais y Grwp Traws-Bleidliol yn Ewrop a chymryd rhan mewn sesiwn holi Aelodau Seneddol a fynychwyd gan lawer.

 • Siaradais yng Nghylch Cinio Merched Pen-y-Bont ar Ogwr er mwyn amlinellu buddion bod yn aelod or Undeb Ewropeaidd.

 • Fe wnes i groesawi pleidlais Senedd Ewrop ar dryloywder drwy gydol y gadwyn gyflenwi, er mwyn helpu dod r trais ar gorthrwm syn gysylltiedig mineralau gwrthdaro i ben.

 • Bum yn beirniadu agenda Gwell Rheoleiddiad Comisiwn Ewrop. Rwyf wedi galw am dorri biwrocratiaeth i fusnes, defnyddwyr a chymunedau ers amser maith ond thaid bid yn ofalus i beidio i ddefnyddio fel esgus i ddadreoleiddio safonau amgylcheddol a chymdeithasol.

 • Llofnodais adduned dros sicrhau Ewrop heb ddolffinaria.

 • Noddais ymweliad gan Oroeswyr Thalidomide Cymru i ddod i Frwsel fel rhan or Ymgyrch Pumdeg Mlynedd i gael cyfiander Ir goroeswyr.

 • Siaradais yn y ddadl lawn ar gynllun yr UE ar ffrwyth a llysiau, bananas a llaeth am ddim mewn ysgolion. Maer DG wedi optio allan or cynllun ffrwyth.

 • Fe ges i fynediad at stafell ddarllen yr Aelodau Seneddol Ewropeaidd er mwyn gweld papurau negodi TTIP ac archwilior papurau hwnnw oedd yn berthnasol i statws PGI.

 • Cwrddais dirprwyaeth o Gymru or Gymdeithas Feddygol Brydeinig er mwyn trafod y cynnydd a wnaed ar ddeddfwriaeth Gymreig, gan gynnwys y Mesur ar Genedlaethau, gweithlu a chytundebaur Dyfodol.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans