• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Mai 2012
  Yng Nghymru

 • Cwrdd â’r Llywydd, Dirprwy Lywyddion, ASEau Cymru a Chadeiryddion Pwyllgorau yn y Senedd.

 • Siarad yn y Gynhadledd “Ymglymu â Phensaernďaeth Llywodraethu Economaidd Ewropeaidd Newydd”.

 • Ysgrifennu papur lleoli i Blaid Cymru ar Argyfwng Parth yr Ewro.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cyflwyno adroddiad i Senedd Ewrop ynglyn á’i hymweliad á Thwrci fel rhan o ddirprwyaeth seneddol.

 • Siarad yn y ddadl arbennig yn Senedd Ewrop gan feirniadu methiant y mesurau caledi, a thynnu sylw at y twf mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc yng Nghymru, a cholli swyddi ar gynnydd ymhlith menywod.

 • Pleidleisio o blaid math o dreth newydd sef treth ‘Robin Hood’ neu dreth ar Drafodion Ariannol a gefnogwyd gan Senedd Ewrop yn Strasbwrg drefnu cyfarfod yn Senedd Ewrop gyda Chyngor Cymru dros Wirfoddoli a galw am 75% o gaffaeliad cyhoeddus i gael ei brynu o gyflenwyr Cymreig.

 • Croesawi Clwb Rotari Aberystwyth i Senedd Ewrop ym Mrwsel.

 • Cymryd rhan yn nhrafodaethau o amgylch y ford gyda Fforwm Ieuenctid Ewrop i drafod gostwng yr oedran pleidleisio.

 • Cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb gyda swyddogion o lywodraeth Cymru er mwyn trafod y Polisi Amaeth Cyffredinol (CAP).

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans