• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ionawr 2015

 • Mewn ymateb ir newyddion ynglyn cholli swyddi posib yng ngwaith dur TATA yn Port Talbot, fe drefnais i ddirprwyaeth o Blaid Cymru ddod i Frwsel er mwyn trafod y materion sydd yn wynebur sector gyda Chomisiwn yr UE.

 • Galwais ar Lywodraeth y DG i ddefnyddio Cronfa Cydsefyll yr UE er mwyn helpu ardaloedd o Gymru a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd ac i Lywodraeth Cymru gael yr hawl i wneud cais am gynyddu ei gymorth i ardalaoedd a effeithiwyd gan lifogydd. Mae hin hen bryd bod Llywodraeth Cymrun mynnu cael yr hawl i uwchafu buddion ei haelodaeth or UE ar gyfer Cymu.

 • Galwais i Gymru fod ar flaen y gd wrth gwblhaur Farchnad Sengl Ddigidol oherwydd bod yr economi ddigidol yn hanfodol er mwyn helpu Cymru lewyrchu a chwarae ei rhan yn y byd.

 • Goruchwyliais farn ynglyn Thlodi: Perspectif Rhyw ar Dlodi yn y Pwyllgor Diwylliant. Mae hin hanfodol bod deddfwriaeth a rheoleiddio ynglyn chydradoldeb yn y gweithle yn cael ei drawsnewid i leihaur gwahaniaeth mewn tlodi a chyflogadwyedd sydd yn bodoli rhwng y rhywiau.

 • Cwrddais threfnwyr ymgyrch Goroeswyr Thalidomide er mwyn trafod y camau nesaf.

 • Gyda fy nghyd-aelodau yng ngrwp EFA, cwrddais ag arweinwyr Sinn Fein er mwyn trafod Proses Heddwch Iwerddon.

 • Cwrddais Ms Katrin Sjogren, Pennaeth Llywodraeth land, ym Mrwsel, er mwyn trafod nifer o faterion, gan gynnwys daear-rwystro a ieithoedd lleiafrifol.

 • Noddais seminar gydar coleg Nyrsio Brenhinol ynglyn TTIP.

 • Trefnais ymgyrch gwrth-TTIP, ynghyd diwrnod o weithredu, iw gynnal mewn 10 lleoliad ar draws Cymru ar Ionawr 30, gan roir cyfle i ymgwieswyr lleol ymwneud ag etholwyr yngyn r mater pwysig hwn.

 • Bum yn cadeirio gweithdy twristiaeth digidol yng Nghynhadled Prifysgol Abertawe ar y chwyldro Data Enfawr ar modd y maen effeithio ar y diwydianau twristiaeth a theithio byd-eang.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans