• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ionawr 2015

 • Siaradais a phleidleisiais yn y Senedd yn erbyn deddfwriaeth GMO newydd i'r UE a fyddai'n caniatŠu i lywodraethau gymeradwyo tyfu cnydau GMO. Galwais ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi ei hymrwymiad i Gymru di-GMO.

 • Mynychais gyfarfod cyntaf Tasglu Twristiaeth y Senedd fel cynrychiolydd Grw^p y Gwyrddion/EFA,

 • Holais Gomisiwn yr UE ar y cynlluniau polisi twristiaeth sydd ganddo ar y gweill

 • Rwy'n parhau i ymgyrchu yn erbyn cytundeb masnach yr UE-UDA (TTIP), gan feirniadu'r ffaith bod yr UE yn parhau i wrthod dileu'r Setliad Anghydfod Gwladwriaeth a Buddsoddwr (ISDS) o'r TTIP, er gwaetha'r ffaith bod y mwyafrif helaeth wedi galw am hynny mewn ymgynghoriad cyhoeddus.

 • Siaradais yng Nghynhadledd Sirol NFU Cymru Meirionnydd am TTIP, GMO a chost yr argyfwng i ffermwyr.

 • Croesawais lwyddiant Dw^r Cymru o ran cael benthyciad gan Fanc Buddsoddi Ewrop.

 • Cefais gwrdd ag aelodau bwrdd Addysg Uwch Cymru Brwsel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o brifysgolion Cymru, i drafod Horizon 2020 a chyllido addysg.

 • Cefais gwrdd ‚ gweision sifil o'r Cynulliad Cenedlaethol ym Mrwsel i drafod fy ngwaith.

  Cysylltwch ‚ Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans