• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ionawr 2013
  Yng Nghymru

 • Cymerais ran mewn sawl rhaglen teledu a radio ynglyn n hymateb i araith David Cameron ar yr Undeb Ewropeaidd.

 • Fe wnes i barhau gyda fy ngwaith yn ymgyrchu dros well cyfreithiau caffael cyhoeddus i alluogi mwy o bwrcasu yng Nghymru. Gallai hyn greu 50,000 o swyddi posib a chryfhaur economi leol. Yn l y ffigurau diweddaraf dim ond 52% o wariant cyhoeddus sydd yn mynd i gwmnau wediu lleoli yng Nghymru. Mae Gwerth Cymru yn cyfrifo y byddai pob 1% o wariant ychwanegol yn golygu 2000 o swyddi ychwanegol. Byddai cynyddur ffigur i 75% yn golygu cynnydd o 46,000 o swyddi.

 • Siaradais mewn cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gan Ymgyrch Undod Phalestina Caerdydd a ddangosodd ffilm o ddirprwyaeth Cynghrair Rydd Ewrop (EFA) ir Llain Orllewinol.

  Yn Senedd Ewrop

 • Cefais gyfarfod gyda chynrychiolwyr Airbus er mwyn trafod eu gwaith ar gynaladwyedd. Byddaf yn ymweld a Brychdyn yn y dyfodol agos.

 • Pleidleisiais o blaid rheoleiddio Asiantaethau Graddio Credyd. Yn y dyfodol caiff y cyrff yma roi graddau dyled sofren ar adegau penodol yn unig a byddant yn agored i ddirwy yn dilyn unrhyw raddau di-sail. Mae graddau credyd anffafriol wedi arwain at ddyled gyhoeddus anferth a chynyddol mewn nifer o wledydd ac mae hyn wedi achosi caledu ariannol.

 • Galwais am gadwr lefel o ariannu i ffermwyr gan yr Undeb Ewropeaidd wrth ir Pwyllgor Amaeth bleidleisio ar ddiwygior Polisi Amaeth Cyffredin (CAP). Byddair toriadau llym yn y gyllideb mae Llafur a r Ceidwadwyr yn y DG yn dymuno eu gweld yn cael effaith ofnadwy.

 • Cynhaliais seminar ar dwristiaeth gynaliadwy er mwyn lansio rhwydwaith i rannu syniadau ar dwristiaeth gynaliadwy a'r ffordd orau y gall wasanaethu cymunedau lleol. Cafwyd cyflwyniad gan gwmni Pellennig o Ynys Mn. Maer ganolfan yn darparu gweithgareddau antur awyr agored rwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Trefnais gyfarfod er mwyn dangos y ffilm o ddirprwyaeth Aelodau seneddol Ewropeaidd i Balestina a fynychwyd gan dros gant o bobl.

 • Croesawais y gwaharddiad ar fewnforion a gwerthiant colur a brofwyd ar anifeiliaid ac a ddaw i rym eleni.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans