• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ionawr 2012
 • Cyfwelwyd ar Sky News ar l ysgrifennu at lywodraeth yr Unol Daleithiau ynglyn thriniaeth Bradley Manning.

 • Croesawyd ASE Corsica, Francois Alfonsi a gohebwyr o Gorsica i Gaerdydd i astudio polisau iaith Gymraeg ac ymweld r Senedd.

 • Rhoddais dystiolaeth mewn gwrandawiad yn y Rhyl ynglyn Chynllun datblygu lleol Cyngor Sir Ddinbych, ac yn benodol yn erbyn y crynodiad uchel o ddatblygiadau tai newydd ym Modelwyddan fyddain cael effaith difrifol ar y gymuned leol ar iaith a diwylliant.

 • Sicrheais ymrwymiad o Martin Schultz, Llywydd newydd etholedig Senedd Ewrop, i roir mater o gyfieithu ieithoedd cyd-swyddogol fel y Gymraeg yn y Senedd ar y bwrdd eto.

 • Fe wnes i gynnal cynhadledd ir wasg er mwyn croesawur ASE newydd, Ana Miranda o Galicia i grwp EFA. Mae hin cymryd ller aelod o Gatalwnia, Oriol Junqueras.

 • Noddais frecwast blynyddol Undeb Amaethwyr Cymru ar y cyd yn Senedd Ewrop ym Mrwsel i hyrwyddo cynnyrch Cymreig a bwytan iach.

 • Penodais gynorthwyydd newydd yn fy swyddfa ym Mrwsel i gymryd lle Sara Davies fydd yn gadael ym mis Chwefror. Bydd Scarlett Butler yn dechrau gweithio ar Fawrth y Cyntaf.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans