Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Hydref 2016

 • Gwahoddias y Cynghorydd Elin Walker Jones i Frwsel er mwyn cymryd rhan yn uwch gynhadledd Dinasyddion EFA/Y Gwyrddion ar TTIP a CETA.

 • Cwrddais chynrychiolwyr Netflix er mwyn trafod gwasanaethau cyfryngau awdio weledol.

 • Ymddangosais ar y Byd ar Bedwar er mwyn amlygu lles ieir mewn cawell.

 • Siaradais yn ein Cynhadledd Flynyddol, bm yn cadeirio cyfarfod ymylol EFA ac fe wnes i siarad yn y panel trafodaeth ar adael yr UE.

 • Ysgrifennais erthygl ar gyfer Sefydliad Bevan ynglyn Chydlyniad Cymunedol a gyhoeddwyd yn eu cyfnodolyn "Exchange".

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans