• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Hydref 2015

 • Fe wnes i gynnal cyfarfod ymylol i drafod y cytundeb masnach rhwng yr UE ar UDA, sef y Bartneriaeth Masnach a Buddosddiad Traws Iwerydd. Ar y panel oedd Ysgrifenydd Rhanbarthol Undeb y Frigd Dn, Cerith Griffiths, Golygydd cylchgrawn Planet Emily Trahair, ac Ymgynhorydd Polisi a Materion Cyhoeddus yr RCN, Lisa Turnbull.

 • Pleidleisiais i ddod chymorthdaliadau yr UE i ben i ffermwyr sydd yn magu teirw er mwyn eu defnyddio at ddibenion ymladd.

 • Cwrddais ag ymgyrchwyr or Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol (IDF) er mwyn cynnig fy nghefnogaeth iddyn nhw yn eu hymgyrch i godi ymwybyddiaeth ynglyn swyddogaeth ymarfer corff a chwaraeon wrth reoli diabetes.

 • Pleidleisiais dros benderfyniad i annog y Comisiwn i gymryd camau pellach er mwyn sicrhau bod hawliau dinasyddion yr UE yn cael eu gwarchod yn iawn mewn perthynas gwyliadwraeth electronig ac i annog aelod wladwriaethau i amddiffyn Edward Snowden fel gwarchodwr hawliau dynol.

 • Pleidleisiais i wrthod argymhellion y Comisiwn ynglyn GMOau oherwydd y byddain hwyluso awdurdodi GMO gan yr UE drwy ganiatau aelod wladwriaethau i optio allan ond heb y sicrwydd cyfreithiol dros wneud hynny. Methodd hefyd i gyfeirio at y broses asesu risg ddiffygiol, sydd wrth graidd y broblem. Rhaid ir Comisiwn gyflwyno gwir ddiwygiadau nawr fydd yn cyfeirio a at y problemau hyn, yn yr un modd ag y maer Arlywydd Juncker wedi ymrwymo i wneud.

 • Pleidleisiais i ddiogelu mynediad agored ir rhyngrwyd ac i ddod chodi tl am deithio i ben.

 • Cwrddais r Comisiynydd Andriukaitis, sydd yn gyfrifol am Ddiogelwch Iechyd a Bwyd, ar ran Ymgyrch Goroeswyr Thalidomide.

 • Clywais gan gynrychiolydd or Llwybr Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwydianol ynglyn r posibilrwydd o greu llwybrau twristiaeth treftadol diwyllianol newydd yng Nghymru. (Mae un eisoes yn rhedeg o Aberdr i Abertawe.)

 • Noddais fyfyrwyr o Ysgol Clywedog mewn cysylltiad Phrifysgol Caerdydd i ddod i Senedd Ewrop ym Mrwsel.

 • Agorais swyddfa newydd yn Llangefni.

 • Siaradais yn nigwyddiad SefydlaiI spoke at the Glamorgan WIs GFWI Public Affairs 100 Years of Making an IMPACT event in Porthcawl on successful campaigning and making legislation happen.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans