• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Hydref 2011

 • Wedi annerch Cynhadledd Undeb Bwyd & Ffermio'r Merched yn Aberystwyth gydag anerchiad “Ydy cnydau GM yn addas i’r galw?”

 • Wedi annerch Cymdeithas Anrhydedd Nyrsio Sigma Theta Tau ym Mhrifysgol Abertawe, gan amlinellu polisďau iechyd Undeb Ewrop - “Polisi Iechyd Ewropeaidd: Beth yw e’, sut gaiff ei wneud a sut allwn ni ddylanwadu arno?” Mae’r gymdeithas yn sefydliad proffesiynol sydd yn hyrwyddo arweinyddiaeth ac ysgoloriaeth mewn ymarfer, addysg ac ymchwil nyrsio.

 • Wedi cwrdd ag arolygwyr Hawliau Dynol Palestinaidd ym Mrwsel.

 • Wedi cwrdd â Jonathan Edwards AS yn Rhydaman er mwyn trafod achlysur Cilmeri ym Mis Rhagfyr.

 • Wedi annerch Cynhadledd PAWB yng Nghaernarfon – “Pam na ddylem ni ddewis niwclear.”

 • Wedi cwrdd â chynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn trafod dyfodol ariannu i Gymru gan Undeb Ewrop.

 • Wedi ymateb i Ddiwygiadau Polisi Amaeth.

 • Wedi ysgrifennu papur ar argyfwng Parth yr Ewro.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans