• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Gorffennaf ac Awst 2015

 • Fe es i ir Sioe Fawr eleni a lansiais fy adroddiad ar Fuddion Aelodaeth or UE i Gymru, sydd yn amlinellur achos ariannol ac economaidd i Gymru fel rhan or Undeb Ewropeaidd.

 • Gwahoddais Fflur Jones, partner yn Darwin Grey yng Nghaerdydd i Frwsel er mwyn siarad mewn cynhadledd ar ddiwygio cyfraith etholiadol yr UE.

 • Yn ystod y Sioe Fawr ar Eisteddfod Genedlaethol fe ges i gyfarfodydd gyda sawl sefydliad Cymreig, Sefydiadau Anllywodraethol a busnesau bychain er mwyn trafod materion yr UE fel y refferendwm sydd yn dynesu a Partneriaeth TrawsIwerydd Masnach a Buddsoddiad (TTIP).

 • Pleidleisiais yn erbyn adroddiad Senedd Ewrop ar TTIP oherwydd ei fod yn groes i fuddiannau Cymru. Maer adroddiad yn cynrychioli barn y Senedd ar y cytundeb, ond nid ywn ffurfio rhan or broses ddeddfwriaethol. Mae rhai or cynigion yn bygwth, yn hytrach na mwyhau ein democratiaeth yn ogystal n safonau an gwerthoedd.

 • Cymerais ran yng nghynhadledd y Gwyrddion/EFA ar yr ymgyrchoedd pan Ewropeaidd a gwrth TTIP.

 • Pleidleisiais o blaid adroddiad anneddfwriaethol ar ddiwygio hawlfraint oherwydd ei fod yn gam pwysig mewn diwygio a diweddarur gyfraith. Daeth nifer o fy etholwyr i gyswllt fi ynglyn r adroddiad terfynol ac o bwys mawr oedd gwarchod "Rhyddid Panorama". Gobeithiaf bydd yr adroddiad hwn yn ffynhonell o wybodaeth i argymhellion deddfwriaethol y Comisiwn.

 • Maer Pwyllgor Diwylliant ac Addysg yn llunio adroddiad ar atal radicaleiddio ac rwyn dilyn hyn ar ran grwp y gwyrddion/EFA. Cyflwynais Wellianau ac fe gymerais ran yn y drafodaeth yn y Pwyllgor er mwyn adlewyrchur ffaith ei fod yn hollbwysig ein bod yn gweithio gyda chymunedau i wella amgylchiadau cymdeithasol all arwain at radicaleiddio.

 • Yng ngolwg hyn, rwyf hefyd wedi gwahodd Shereen Williams o Gasnewydd i siarad yng nghynhadledd gan y Gwyrddion/EFA or enw Chwilio am stori newydd: Gobeithion Moslemiaid Ewrop.

 • Ar 70 mlwyddiant bomio niwclear Hiroshima adnewyddais galwad Plaid Cymru am gael gwared system amddiffyn Taflegrau Trident.

 • O ganlyniad i argyfwng ariannol Groeg ar trafodaethau hanfodol ar yr achubiad ariannol, galwais ar yr UE i ddangos undod gyda phobl Gwlad Groeg ac i barchu eu dymuniadau i ddod diwedd i lymder.

 • Croesawais ddisgyblion o Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth i Strasbwrg a noddais grwpiau o ymwelwyr o Orllewin Caerfyrddin a Dinefwr ac o Queen Elisabeth High School Caerfyrddin i Frwsel.

 • Trefnais wythnos o brofiad gwaith ar gyfer Gwern Ifans o Gaerdydd ac Emlyn Hopkin o Frynaman.

  Cysylltwch Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans