• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ebrill 2015

 • Cwrddais ag April McMahon, Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth i drafod cynlluniau newydd ar gyfer buddsoddi yn y Brifysgol gan gynnwys y defnydd o arian Ewropeaidd.

 • Siaradais yng nhgwrandawiad y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth ar “Sut i gadw Ewrop ar y brig? Sialensiau ac ymatebion twristiaeth Ewropeaidd”. Fe wnes i danlinellu’r angen i genhedloedd Ewrop gael eu cynnwys bob amser yng y gwaith i hyrwyddo twristiaeth yn Ewrop. Galwais ar i’r comisiwn ystyried pwysigrwydd busnesau bach i dwristiaeth a’r angen i amddiffyn bywyd gwyllt ym mhob agwedd o’r polisi twristiaeth.

 • Cwrddais a Lauren Crawford a Blessing Maregere, aelodau o Lysgenhadon Ifanc y DU. Fe drafodon ni’r angen i hybu rol pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau, pleidleisio yn 16 mlwydd oed a’r pwysigrwydd o fentrau a arweinir gan bobl ifanc megis senedd yr ifanc.

 • Mynychais i Gynhadledd Flynyddol Cyngrhair Rydd Ewrop ar ran Plaid Cymru lle y siaradais i am hanes y Senedd yng Nghaerdydd.

 • Fe wnes i ymateb i’r drasiediau yn mor y canoldir gan alw ar am raglen chwilio ac achub wedi ei arianu gan yr UE a dull o weithredu mwy cydlynus a phenderfynol i atal y sawl sydd yn masnachu mewn pobl.

 • Fe wnes i lawnsio fy llyfryn “TTIP a Cymru”.

 • Fe wnes i ymgyrchu mewn sawl etholaeth.

  Cysylltwch â Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans