• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Ebrill 2012
  Yng Nghymru

 • Wedi ymgyrchu gydag ymgeiswyr etholiadau lleol ar hyd a lled y wlad

 • Siaradwr gwadd gyda Merched y Wawr Merthyr

 • Siaradwr gwadd gyda Merched y Wawr Treboeth a Threforys

 • Wedi cwrdd Sefydliad Cefn Gwlad, Tir a Busnes Cymru (Countryland and Business Association) er mwyn trafod ffyrdd o adfywior economi wledig

 • Ymweld fferm Ty Newydd, Treffynnon, gydar NFU - fferm laeth

 • Wedi cwrdd ag ymgyrchwyr Cynllun Datblygu Lleol Conwy er mwyn trafod pryderon ynglyn datblygiadau tai. Wedi ysgrifennu at y Comisiynydd Iaith gan ofyn iddi ymyrryd.

 • Wedi ymweld Cogent Seating, Abertawe i drafod deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar ddiogelwch bysiau.

 • Wedi ymweld Fferm Gymunedol Abertawe

  Yn Senedd Ewrop

 • Wedi noddi ymweliad gan Goleg Gwyr, Abertawe i Senedd Ewrop

 • Wedi trefnu cyfarfod gyda Chomisiynydd Ewrop, John Dalli, sydd yn gyfrifol am Bolisi Iechyd ar gyfer Defnyddwyr, a Hugh Morgan, Prif Weithredwr Autism Cymru, er mwyn trafod Strategaeth Awtistiaeth Cymru - y cyntaf oi fath yn y byd.

 • Wedi pleidleisio yn erbyn trosglwyddo gwybodaeth bersonol ar deithwyr mewn awyrennau i Adran Diogelwch Cartref yr UDA.

 • Wedi parhau i weithio ar Strategaeth Lles Anifeiliaid y Senedd ar gyfer 2012-2015

  Arall

 • Wedi ymweld ag Ankara ar wahoddiad y Blaid Heddwch a Democratiaeth (BDP) er mwyn trafod y gormes parhaus syn wynebur bobl Cwrdaidd a drafftio Cyfansoddiad Twrcaidd nwydd. Bydd adroddiad llawn ar gael cyn hir ar wefan.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans