Image: Jill Evans MEP

 • Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Cwestiynau Cyffredin
 • LobbyCal
 • Refferendwm UE
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Chwefror 2016

 • Lansiwyd ymgyrch Plaid Cymru i aros yn yr Undeb Ewropeaidd: Cymru yn Ewrop.

 • Galwais mewn araith yn y senedd yn Strasbwrg am sicrhau y bydd y refferendwm yn parchu bob rhan o’r DG ac y dylai Cymru gael ‘cerdyn coch’.

 • Siaradais mewn cynhadledd yn Dundalk, Iwerddon, a drefnwyd gan y Ganolfan Astudiaethau Traws-Ffiniau ar y refferendwm ar aelodaeth o'r UE

 • Fe gymerais ran mewn cyfarfod gyda chyn Weinidog Cyllid Groeg, Yanis Varoufakis yn y Ty Cyffredin i drafod y refferendwm a’i symudiad dros ddemocratiaeth Ewropeaidd, DieM2025.

 • Ymwelais â gwersyll y “jwngl” yn Calais gyda Liz Saville Roberts a Vicky Moller er mwyn cwrdd â’r ffoaduriaid ac i drafod sut y gallwn eu cefnogi.

 • Trefnais i ddirprwyaeth o Blaid Cymru i Frwsel. Daeth Bethan Jenkins AC ac Adam Price ar gyfer cyfarfodydd gyda’r Comisiwn i drafod argyfwng y diwydiant dur a’i effaith ar Gymru.

 • Cefnogais gais o Brifysgol Abertawe am arian Ewropeaidd o dan y cynllun Marie Curie ar gyfer ymchwil i fewn i Alzheimer’s.

 • Cymerais ran mewn arddangosfa ‘Cael fy nal yn darllen’ yn y Senedd, drwy gael llun wedi ei dynnu gyda fy hoff lyfr. Cyfle da i hybu darllen a diwydiant llyfrau Cymru, ym Mrwsel.

 • Noddais ymweliad Clwb Rygbi Ifanc Bryncethin gyda Derek Vaughan ASE i’r Senedd ym Mwrsel.

 • Treuliodd Ana Ribeiro o Wrecsam a Daniel Roberts o Gonwy wythnos o brofiad gwaith yn fy swyddfa ym Mrwsel.

  Cysylltwch â Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

 • Llun: Jill Evans