• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Adroddiadau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Chwefror 2015

 • Cwrddais gynrychiolwyr o FSB Wales ym Mrwsel i drafod eu safbwynt ar TTIP a sefyllfa bresennol y diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

 • Siaradais yn gynhadledd UNPO ar ieithoedd yn dwyn yr enw ‘Iaith, Hunaniaeth a Phwer; pa ddyfodol i Ieithoedd Lleiafrifol yn Ewrop?’

 • Siaradais yn gynhadledd EFA "Diwylliant ac amgylchedd cynaliadwy yn Lužyca / Lausitz" am y profiad glofaol yng Nghymru.

 • Siaradais yn lansiad Cynllun Ewropeaidd ar gyfer Amrywiaeth Ieithyddol y NPLD.

 • Cymerais ran ym mhrotestiadau ‘Trojan Horse’ Friends of the Earth ym Mrwsel a siaradais mewn digwyddiad i brotestwyr o’r DU a thrafaeliodd i ymuno a’r protest.

 • Roeddwn yn westai ar raglen Gwleidyddiaeth Ewrop y BBC a gynhelir pob Gwener o wythnos Strasbourg cyflawn yn rhan o’r ‘Daily Politics Show’, Llundain. Pynciau'r drafodaeth oedd y sefyllfa bresennol yng Ngwlad Groeg, y Wcráin a mesurau gwrth – terfysgaeth.

 • Es i i Norwy ar wahoddiad Swyddfa Ewropeaidd Gogledd Norwy ar drip astudio. Teitl yr astudiaeth oedd ‘Gogledd Norwy – Twf Peniog a Chynaliadwy yn yr Arctig Ewropeaidd.’ Cwrddais â phobl Sami er mwyn trafod materion diwydiannol a thrafodwn faterion amgylcheddol a newid hinsawdd a’r Cyngor yr Arctig.

 • Ar wahoddiad un o fy nghyd ASE CRhE, Jordi Sebastia o Valencia, Josep – Maria Terricabras ac Ernest Maragall o Gatalunya ymwelais â 3 ysgol yn Valencia a dylai wedi derbyn cyllid gan Fanc Canolog Ewrop. Honnir nad yw llywodraeth Valencia wedi buddsoddi’r arian yn addysg ond ym meysydd eraill. Nod y daith oedd gweld sut gallwn ni yng Nghymru o wersi gan brofiad Valencia.

 • Croesawais Bronwen Lloyd o St. Nicholas ym Mro Morgannwg i fy swyddfa ym Mrwsel am wythnos o brofiad gwaith.

  Cysylltwch â Jill:

  Jill Evans ASE, Senedd Ewrop 8H153, Wiertz-Straat, B-1047, Brussel
  Tel: 00 322 284 5103 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
  Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans