• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Jill Evans ASE Adroddiad Misol
  Chwefror 2012
  Yng Nghymru

 • Cwrddais ‚ ASE Basg y dyfodol Inaki Irazabalbeitia (aelod o Eusko Alkartasuna) yng Nghaerdydd er mwyn trafod datblygiadau gwleidyddol yng Nghymru a Gwlad y Basg.

 • Ymweliad fferm ‚ Fferm Gwern, Llanwnda, Gwynedd, i gael tystiolaeth o lygad y ffynnon ynglyn ‚ methiannauír sustem tagio defaid yn electronig (EID) a gyflwynwyd gan yr Undeb Ewropeaidd er gwaetha protestiadau anferth.

 • Ymweld ‚ Remploy, Porth, Y Rhondda, er mwyn cwrdd ‚ gweithwyr i gefnogi eu hymdrech i achub Remploy

 • Siaradais mewn cyfarfod OXFAM yn y Cynulliad Cenedlaethol er mwyn ail-lansioír ymgyrch dros dreth Robin Hood.

 • Cefnogais Hywel Williams AS yn ei wrthwynebiad iír bwria i gauír Asiantaeth Trwyddedu a Cherbydau (DVLA) ym Mangor.

 • Cadeiriais Hustyngau Arweinyddiaeth y Blaid yng Nghaernarfon a Chastell Nedd.

 • Cwrdd ‚ chynrychiolwyr Sinn Fein gyda Bethan Jenkins AC a Lindsay Whittle AC - Raymond McCartney (Arweinydd y Grwp yn y Cynuliad); Sean Oliver (Cyfarwyddwr eu Hadran Ewropeaidd); Jayne Fisher (Pennaeth eu Swyddfa yn Llundain). Trafodwyd cydweithrediad agosach rhwng ein pleidiau.

 • Cwrddais ‚ Menter MŰn, a ddangosodd enghreifftiau i fi o sut mae arian Ewropeaidd yn cael ei wario, gan gynnwys cyfleoedd am swyddi yn yr ardal leol

  Yn Senedd Ewrop

 • Cefnogais wneud cytundebau rhwng ffermwyr a chynhyrchwyr llaeth yn orfodol ond fe gollom y bleidlais. Ni wnaeth Llywodraeth Cymru gefnogi cytundebau gorfodol i amddiffyn ffermwyr Cymru.

 • Cwrddais ‚ chynghorwyr o Gyngor Tref Llandudno oedd yn ymweld ‚ Senedd Ewrop

 • Dechreuais weithio ar adolygiad o Strategaeth Lles Anifeiliaid yr Undeb Ewropeaidd fel llefarydd y Gwyrddion/EFA ar y pwnc.

 • Cwrddais ag RSPB Cymru er mwyn trafod y Cyfarwyddyd Cynefinoedd .

 • Cwrddais ‚ír Prif Weinidog, Carwyn Jones, oedd yn ymweld ‚ Brwsel am dderbyniad Dydd Gwyl Dewi.

  Diwedd.

 • Llun: Jill Evans