Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Awst 2017

  • Cefais fy nghyfweld gan raglen Newyddion y BBC ar Brosiect Twnel Rhondda ac am gefnogaeth ariannol gan yr UE.

  • Mynychais Sioe Bro Morgannwg a chyfarfod gyda chynrychiolwyr NFU i drafod eu pryderon am adael yr UE.

  • Anfonais fy adroddiad blynyddol i bob llyfrgell yng Nghymru.

    Cysylltwch Jill:

    Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
    Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  • Llun: Jill Evans