Image: Jill Evans MEP
Jill Evans ASE Adroddiad Misol
Awst 2016

  • Siaradais yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni gan sn am Sefydliad Heddwch Cymru, mewn cyfarfod or enw 'Heddwch ar Waith.

  • Noddais stondin yn Sioe Amaethyddol Mn. Cwrddais r NFU, FUW ac eraill er mwyn trfod pryderon yn dilyn y refferendwm. Helpais lansio ymgynghoriad Plaid Cymru ar Amaethyddiaeth a Gadael yr UE.

  • Mynychais ddyddiau preswyl arweinwyr Plaid Cymru gydag arweinwyr etholedig erail yng Ngregynog.

    Cysylltwch Jill:

    Jill Evans ASE, 45 Gelligaled Road, Ystrad, Rhondda, CF41 7RQ
    Tel: 01443 441395 E: jill.evans@ep.europa.eu.

  • Llun: Jill Evans