• Hafan
 • Amdanai
 • Y Wasg
 • Areithiau
 • Lluniau
 • Ffilmiau
 • Dolenni i wefannau eraill
 • Cwestiynau Cyffredin
 • Llyfr Gwyn Caerfyrddin
  Penybony ar Ogwr
  Tachwedd 3ydd 2012

  Diolch yn fawr am y gwahoddiad i gymryd rhan yn y cyfarfod pwysig sy'n rhoi cyfle i ni i ddatgan ein ymroddiad i weithio dros heddwch yn y byd.

  Thank you for the invitation to take part in this important meeting which gives us the opportunity to make a commitment to work for world peace. It is a symbolic act but it is also much more than than. It is important to make a public commitment. Some years ago I signed a similar commitment to use my vote in the European Parliament to fight climate change. What it meant was that every time I voted I was reminded of that commitment and it really focussed my mind on the results of my actions. That is what we are doing here.

  Dyma amser y flwyddyn pan rydyn ni'n cofio'r miloedd ar filoedd sy wedi marw mewn rhyfel dros y blynyddoedd. Un o amcanion sefydlu'r Undeb Ewropeaidd oedd atal rhyfel ymhlith gwledydd Ewrop. Eleni, rhoddwyd Gwobr Heddwch Nobel i'r Undeb Ewropeaidd am wneud hynny. Roedd rhai yn beirniadu'r penderfyniad fel un anaddas. Ond roedd y weithred honno hefyd yn un symbolaidd a gafodd effaith diddorol - roedd yn atgoffa pob un ohonom yn y Senedd am un o'n prif gyfrifoldebau - i weithio dros heddwch. Undod mewn amrywiaeth yw motto'r Undeb Ewropeaidd.

  At this time of the year, with peoples' thoughts on Remembrance Day, I am more aware than ever of the importance of our work in the European Parliament. I sit with members of 26 other countries which, at various times, have been at war with one another. Now we work together peacefully under the motto Unity in Diversity. And the European Parliament has such an important role to play in maintaining and spreading that peace. At a time of economic, social and environmental crisis, that can so easily be forgotten. That is why this book - this message of peace from Wales - is so important.

  Rydw i wedi bod yn gweithio dros sefydlu Academi Heddwch yng Nghymru - sefydliad a fyddai'n gallu rhoi arweiniad i ni - i sicrhau bod ein gweithredoedd ni fel cenedl yn cyfrannu nid yn unig at heddwch yn y byd ond heddwch yn ein gwlad, ein cymunedau ein hunain hefyd. Mae gan Gymru draddodiad o weithio dros heddwch ond yn rhy aml rydyn ni yn y mudiad heddwch yn cael ein gweld fel protestwyr - ar yr ymylon. Ond pa gyfiawnder sydd mewn gwario biliynau ar arfau niwcliar tra bod pobl yn dlawd, yn ddigartref, yn ddiwaith, yn sal?

  Peace is not just the absence of war. It means equality, justice and freedom for all peoples - whether in Syria, in Africa, in Palestine or in Wales. The European Parliament can play a vital role in conflict prevention, in fostering co-operation and understanding and in providing the support needed to achieve that. We work with members of parliaments across the world towards that aim. That work must be built upon and strengthened.

  Hoffwn weld Llyfr Gwyn Caerfyrddin yn ymweld a'r Senedd Ewropeaidd i ddangos i'r aelodau o'r holl wledydd bod pobl yng Nghymru yn fodlon ymrwymo i weithio dros heddwch yn y byd ac yn galw arnyn nhw i wneud yr un peth.

  I would like the White Book of Carmarthen to visit the European Parliament to show the members from all the other countries that people in Wales are willing to commit themselves to work for peace in the world and calling on them to do the same. A few years ago young people from the Urdd came to Brussels to deliver their goodwill message to the young people of the world. Many people came to listen and were impressed not only by their commitment but also by their awareness of their place in the world and how they could make a difference. We can all make a difference.

  So by signing my name in the White Book, I commit myself to work for peace in the world.

  Yr wyf i, drwy dorri fy enw yn y Llyfr Gwyn, yn ymrwymo i weithio dros heddwch yn y byd.

  Jill Evans ASE

  Photo: Jill Evans